Pressmeddelanden

Inrapporterade biverkningar 2011 från hälso- och sjukvården samt allmänheten

2012-04-24 09:36 CEST
Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården samt ...