Pressmeddelanden

 Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

2014-07-04 11:39 CEST Energimyndigheten Idag presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Denna ligger till grund för den strategi som i måndags överlämnades till miljöminister Lena Ek i Almedalen.

Kolmården har sänkt sin energiförbrukning med 20 %

2014-07-03 08:00 CEST Kolmården Genom att arbeta aktivt med energieffektivisering har Kolmården sedan 2012 sänkt sin energiförbrukning med hela 20 %. Detta har uppnåtts med enkla, tekniska åtgärder där man under arbetets gång har tagit stor hänsyn till djur, personal och besökare. För Kolmården finns det många intressanta kopplingar mellan djur och energi och detta ser Kolmården som en bra start i sitt miljö- och energiarbete.

Fortsatt projekt med Nis, Kula och Varvarin

2014-07-02 09:13 CEST Växjö kommun Lyckat samarbete ger Växjö nytt 1-årigt samarbetsprojekt med de tre serbiska kommunerna Nis, Kula och Varvarin. Växjö kommun får bidrag på 368 000 kr från ICLD.

2014-07-02 09:00 CEST UNÅ Music Kungsbacka-profilerna Åsa & Ulf Nomark ligger inte på latsidan denna sommar. Förutom sommarkonserter både på hemmaplan och på andra orter hinner de även med att starta upp ett helt nytt koncept med körsång - Pop-up Gospel. I stil med pop-up-restauranger och pop-up-butiker som endast finns under en begränsad tid så bjuder paret in till energipåfyllande körövningar under 7 sommarveckor.

Rekordökning och över 5 000 laddbara fordon i Sverige

2014-07-02 07:00 CEST Power Circle AB Vid utgången av juni månad fanns det 5 440 laddbara fordon i Sverige. Under juni månad ökade beståndet med 597 fordon, vilket är den högsta beståndsökningen på en månad hittills. Under perioden januari till juni innevarande år har beståndet ökat med 2 218 fordon, vilket motsvarar 69 procents ökning. Under juni gick Mitsubishi Outlander om Toyota Prius som Sveriges vanligaste laddbara fordon.

2014-07-01 13:49 CEST Energimyndigheten SoletAer AB har utvecklat ett energismart system för att värma tappvarmvatten i småhus. Det bygger på en kombination av solfångare och luftvärmepump.

Stora Brännbo har chans att bli ett Nära Noll Energihotell!

2014-06-30 10:16 CEST Sigtuna Meetings Stora Brännbo har nyss fått reda på att vi har gått vidare i urvalsprocessen för att bli ett av fjorton hotell i Europa att ingå i EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels. Projektet går ut på att hjälpa deltagande hotell till en energiförbrukning nära noll. Just nu är vi en av fem kandidater i Sverige och efter sommaren ska två av dessa väljas ut för att slutligen få delta i projektet.

2014-06-27 10:03 CEST 2050 Consulting AB 2050 har anställt Frida Källström, som senast kommer från Regeringskansliet. Frida har flerårig erfarenhet av kommunikationsfrågor och opinionsbildning. Dessförinnan har hon arbetat med kommunikation, omvärldsbevakning och opinionsbildning på Lantmännen, med fokus på energifrågor. Frida har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik från Uppsala Universitet.

Energidesign som första byggstenen i hållbara boenden

2014-06-26 12:40 CEST Patriam I höst sätts spaden i marken, närmare bestämt på Gärdet i Stockholm, där 36 exklusiva och hållbara bostäder ska byggas. Ambitionerna om låg miljöpåverkan och hög kvalitet har varit tydliga från start, och målsättningen är att fastigheten ska nå miljöklass guld. Något som totalt hittills endast 35 andra fastigheter lyckats med i Sverige.

2014-06-26 10:08 CEST Svensk Energi Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.