Pressmeddelanden

Sveriges nya energiminister Ibrahim Baylan till Power Circle Summit på Svenska Mässan i Göteborg den 6 november

2014-10-31 10:42 CET Svenska Mässan Det är en stor ära att få välkomna vår nya energiminister, Ibrahim Baylan, till Power Circle Summit för att ta del i samtalet om strategiska vägval för framtidens hållbara energimarknad.

I väntan på storm

2014-10-31 07:51 CET Jämtkraft AB Årets stormsäsong är här. Väderstatistiken visar att perioden mellan november och januari är den tid då de största stormarna dra fram över Sverige. Förra årets storm, Ivar, orsakade stora skador på elnätet och ännu är reparationsarbetet inte helt klart.

Sveriges nya Energiminister Ibrahim Baylan till Power Circle Summit i Göteborg den 6 november!

2014-10-31 07:00 CET Power Circle AB Det är en stor ära att få välkomna vår nya energiminister, Ibrahim Baylan, till Power Circle Summit för att ta del i samtalet om strategiska vägval för framtidens hållbara energimarknad.

Energipolitik med nya krav påverkar kärnkraften

2014-10-29 09:30 CET Inspecta Med den nya regeringens energipolitik har framförallt kärnkraftsfrågan hamnat i fokus. Krav på strängare regler och eventuellt stopp för nybyggnationer har förts fram. Hur påverkar det kärnkraftbranschen, de gamla anläggningarna och planerna på nyinvesteringar? Under Kärnteknik 2014 diskuteras förändringarna.

2014-10-29 08:40 CET Jönköping Energi Idag presenterades Jönköping Energis klimatbokslut för 2013 som visar att vi bidragit till att undvika klimatpåverkande utsläpp med 132 000 ton koldioxid under 2013. Prognosen för 2015 visar att Jönköping Energi, t.ex. med hjälp av den nya biobränsleeldade pannan på Torsvik, kommer att undvika klimatpåverkande utsläpp med 248 000 ton koldioxid.

Skellefteå Kraft startar projekt för bättre fiskvandring

2014-10-28 10:30 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har beslutat att starta ett tvåårigt projekt med syfte att genomföra åtgärder för att fiskvandringen förbi Hednäs kraftstation, så långt det är möjligt, ska motsvara naturliga referensförhållanden och samtidigt bedriva produktion av förnybar energi.

Butiker i Sundsvall och Timrå sparar med hjälp av energirådgivning

2014-10-28 09:00 CET Sundsvalls kommun Ett beviljat stöd på 277 000 kr från Naturskyddsföreningens fond ”Bra Miljöval” och en total investering på 580 000 kr ger sex butiker i Sundsvall och Timrå en årlig besparing på drygt 40 000 kronor.

Regn och blåst ger rekordlåga elpriser

2014-10-28 07:40 CET Bixia Denna och förra veckans lågtrycksdominerade väder med mycket regn och blåst har pressat priserna på elmarknaden. Under innevarande vecka (v 44) beräknar Bixia att elpriset kommer att sjunka ytterligare med 1,5 öre per kWh och hamna på knappt 24 öre.

2014-10-27 14:27 CET Moderaterna i Stockholm Alliansen i Stockholm har tillsammans med Fortum fattat beslut om att kolkraftvärmeverket i Värtan ska avvecklas till 2030, en sammantaget miljömässig, teknisk och ekonomisk försvarbar tidshorisont. Idag lovar den rödgrönrosa majoriteten genom Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) att genomföra en kostsam forcerad avveckling med tveksam effekt avseende miljöanpassning.

Kraftvärmen i Kalmar åter i drift

2014-10-24 09:44 CEST Kalmar Energi Efter ett större underhåll är Kalmars kraftvärmeanläggning Moskogen åter i drift, enligt tidplan. - Både elproduktion och fjärrvärmeproduktion är nu igång, så kalmarborna kan känna sig trygga när vintersäsongen närmar sig, säger Mats Yngvesson, produktionschef på Kalmar Energi.