Pressmeddelanden

2014-04-01 16:55 CEST Energimyndigheten Den 1 april annullerades totalt 16,2 elcertifikat för 2013 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Nytt koncept för energirenovering av småhus till nära-noll - renZERO presenterar resultat från piloten på Länsmansvägen

2014-04-01 15:00 CEST Paroc Sveriges första totalkoncept för energirenovering av småhus till nära-noll, renZERO, testades under hösten 2013 i ett pilotprojekt i Skarpnäck. renZERO-konceptet är utvecklat i ett samarbete mellan Paroc, NIBE och Elitfönster och kontrollerat av VTT. Nu presenteras kostnaderna för energirenoveringen och samtidigt lanseras de nya produkter som ingår i konceptet.

Nu lanseras de nya PAROC produkterna i renZERO konceptet.

2014-04-01 14:59 CEST Paroc Paroc lanserar nu ett flertal produkter för energirenovering av hus.

ÖoB leasar vindkraft för hållbara varuhus

2014-04-01 07:45 CEST Bixia Runsvengruppen, som driver över 100 ÖoB-varuhus runt om i landet, har med hjälp av elbolaget Bixia, hyrt tre vindkraftverk. En stor del av företagets varuhus blir därmed självförsörjande på el från egen vindkraftsproduktion.

Buntning kan effektivisera skogsbränsleskörden

2014-04-01 07:30 CEST Skogforsk Skogforsk har tillsammans med finska Metla studerat en ny maskintyp för skogsbränsleskörd i klena bestånd. Fixteris klenträdsbuntare FX15a avverkar flera mindre träd i taget, kapar, buntar och väger samt registrerar de färdiga buntarna, som är 2,5 m långa och innehåller ca 0,5 kubikmeter skogsbränsle.

Rekordet slaget – 3 993 laddbara fordon i Sverige

2014-04-01 07:00 CEST Power Circle AB Under mars månad ökade beståndet av laddbara fordon med 404 fordon, vilket är den högsta ökningen hittills. Det innebär att under mars ökade beståndet i sin helhet med 11 %, till totalt 3 993 laddbara fordon. Nu finns det risk att supermiljöbilspremien inte räcker hela året. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige, som drivs av Power Circle.

2014-03-31 17:27 CEST Klimatkommunerna

Behov av information om smarta elnät

2014-03-31 14:57 CEST Power Circle AB Power Circle har nu färdigställt en utredning om potentialen för att ansluta mer förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige. Resultaten visar att det finns en problematik kring effektivt användande av lokalnäten. För att elnäten ska kunna användas effektivt vid en kommande utbyggnad av förnybar elproduktion behöver information om smart elnätsteknik och dess nytta spridas.

Experter inom bioraffinaderi samlades i Stockholm

2014-03-31 14:38 CEST Innventia Den femte upplagan av Nordic Wood Biorefinery Conference presenterade aktuell forskning och utveckling inom separations- och konverteringsprocesser samt nya biobaserade produkter från det vedbaserade bioraffinaderiet: energi, kemikalier och material. Denna utveckling kommer att flytta fokus från ton till diversifierade kundlösningar.

Ännu mer pengar att söka från Bixia Miljöfond

2014-03-31 07:50 CEST Bixia Det är dags att söka medel till investeringar som ökar andelen förnybar el, minskar elanvändningen eller bidrar till energieffektivisering. Nytt för i år är att alla Bixias kun-der nu är med och bidrar, vilket ger ännu mer pengar att söka.