Pressmeddelanden

Från miljonprogram till miljöprogram

2014-09-23 13:44 CEST Teknologisk Institut Miljonprogrammen har nått sin tekniska livslängd vilket genererar fler utmaningar för energiutvecklingen. Med allt större krav på energieffektivisering står du som fastighetsägare vid ett vägval.

Valen efter den 14 september...

2014-09-11 08:49 CEST Nolia AB V.38 är det dags igen för Norrbottens Hållbarhetsvecka. Välkommen till pressträff där Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbottens län, Agneta Granström, landstingsråd Norrbottens läns landsting och Yvonne Stålnacke,Kommunrepresentant, Kommunförbundet Norrbotten och styrgruppen för SEE berättar om veckan och dess program. Fre. 12/9, kl 10.00, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå, lokal Lilla Björn

Rittal skapar snålare filterfläktar

2014-09-04 16:40 CEST Rittal Scandinavian ab Rittal fortsätter att pressa energiförbrukningen för sina kunder. Företaget har utvecklat en ny varvtalsregulator för sina TopTherm filterfläktar med EC-motorer (Electronically Commutated). Regulatorn styr på omgivande temperatur.

2014-08-22 09:55 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus Bra att Boverket skärper energikraven, men nuvarande brister som gynnar elvärmebaserade lösningar förstärks, anser Sveriges Centrum för Nollenergihus i sitt remissvar.

2014-06-27 10:08 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus Bra att Boverket skärper energikraven till 2015, men med för lite. Det menar Sveriges Centrum för Nollenergihus i en kommentar till Boverkets utredning ”Skärpta energihushållningskrav”. Utredningsunderlaget visar att kraven kunde lagts på passivhusnivå redan nu.

2014-06-27 07:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

2014-06-02 09:31 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus EKSTA Bostads AB går vidare i ambitionen att bygga energieffektivt. Den nya Kollaskolan som nu tas i drift har byggts enligt de svenska kriterierna för passivhus. Det kommer ge låga energikostnader och ett bra inneklimat.

2014-05-21 15:46 CEST Hörmann Svenska AB Smart – Integrated – Efficient För att undvika värmeförluster i produktions- och logistikhallar och garantera effektiva processer, har även i år investeringar gjorts inom port- och lastningsteknik. Hörmann KG presenterar intelligenta enhetslösningar för logistik i det 237 m² stora mässmontern E20 i hall 13 på CEMAT i Hannover från 19 - 23 maj.

2014-05-05 09:41 CEST Paroc Varmt välkommen till Parocs monter 310 i Hall 8, på ISO-mässan i Köln den 8-9 maj 2014. I montern kommer Paroc visa ett nytt sortiment för brandsäker isolering av rörgenomföringar. Vi visar också det nya PVC-fria ytskiktet GreyCoat som ger en estetiskt tilltalande yta utan ytterligare målning eller beklädnad.

Miljösatsning på belysning ger näring åt Yara Norrköping

2014-04-08 15:54 CEST Energisystem AB Ljusare tider har kommit för Yaras växtnäringsterminal i Norrköping. Miljösatsning på klimatsmart LED-belysning förbättrar ljuset och ökar därmed säkerheten på området. Personalen upplever en rejäl ljusmässig förbättring och satsningen har lett till kraftigt minskade driftkostnader.