Pressmeddelanden

2014-10-20 13:18 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus Emrahus i Landskrona är en småhusbyggare specialiserad på passivhusutförande. Emrahus passivhuskoncept har resulterat i ett och ett äldreboende och ett 15 tal småhusbyggnader uppförda eller under uppförande och med ytterligare ett antal under projektering. Nu är de fyra första byggnaderna certifierade enligt FEBY-kriterierna.

2014-10-13 10:03 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus Den enskilt största bostadsbyggnaden som certifierats som passivhus är nu färdigbyggd – kvarteret Fältspaten i Skövde. Byggnaden innehåller 78 bostäder och en gemensam lokaldel.

”Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av samhällets stora utmaningar"

2014-10-08 11:27 CEST Teknologisk Institut ”Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av samhällets stora utmaningar de kommande åren och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske på ett miljömässigt och inte minst socialt hållbart sätt”, säger Marie Linder.

Från miljonprogram till miljöprogram

2014-09-23 13:44 CEST Teknologisk Institut Miljonprogrammen har nått sin tekniska livslängd vilket genererar fler utmaningar för energiutvecklingen. Med allt större krav på energieffektivisering står du som fastighetsägare vid ett vägval.

Valen efter den 14 september...

2014-09-11 08:49 CEST Nolia AB V.38 är det dags igen för Norrbottens Hållbarhetsvecka. Välkommen till pressträff där Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbottens län, Agneta Granström, landstingsråd Norrbottens läns landsting och Yvonne Stålnacke,Kommunrepresentant, Kommunförbundet Norrbotten och styrgruppen för SEE berättar om veckan och dess program. Fre. 12/9, kl 10.00, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå, lokal Lilla Björn

Rittal skapar snålare filterfläktar

2014-09-04 16:40 CEST Rittal Scandinavian ab Rittal fortsätter att pressa energiförbrukningen för sina kunder. Företaget har utvecklat en ny varvtalsregulator för sina TopTherm filterfläktar med EC-motorer (Electronically Commutated). Regulatorn styr på omgivande temperatur.

2014-08-22 09:55 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus Bra att Boverket skärper energikraven, men nuvarande brister som gynnar elvärmebaserade lösningar förstärks, anser Sveriges Centrum för Nollenergihus i sitt remissvar.

2014-06-27 10:08 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus Bra att Boverket skärper energikraven till 2015, men med för lite. Det menar Sveriges Centrum för Nollenergihus i en kommentar till Boverkets utredning ”Skärpta energihushållningskrav”. Utredningsunderlaget visar att kraven kunde lagts på passivhusnivå redan nu.

2014-06-27 07:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

2014-06-02 09:31 CEST Sveriges Centrum för Nollenergihus EKSTA Bostads AB går vidare i ambitionen att bygga energieffektivt. Den nya Kollaskolan som nu tas i drift har byggts enligt de svenska kriterierna för passivhus. Det kommer ge låga energikostnader och ett bra inneklimat.