Pressmeddelanden

2010-10-15 11:35 CEST Energigas Sverige Det har aldrig tidigare sålts så mycket miljövänlig fordonsgas till landets personbilar och bussar. Nu startar en ny era för tankstationer där fordonsgas även kan tankas i flytande form i lastbilar. På onsdag den 20 oktober kl 8.00 inviger FordonsGas Sverige AB tillsammans med Volvo Lastvagnar AB Europas första publika tankstation för flytande fordonsgas vid Stigs center i Göteborg.

2010-10-12 14:06 CEST Energigas Sverige Energigas Sverige är kritiska till att tydliga besked om det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar saknas i budgetpropositionen. Regeringen väljer istället att framhålla sin så kallade ”supermiljöbilspremie”. Vi är mycket besvikna att regeringen inte förstår vilka problem de oklara beskeden kring förmånsvärdet skapar för fordonstillverkarna och företagen som satsar på miljövänlig gasdrift.

2010-10-01 12:53 CEST Energigas Sverige

2010-09-29 13:44 CEST Energigas Sverige I dagens nyhetsbrev beskriver Energigas Sverige den positiva utvecklingen av fordonsgasmarknaden i Sverige, samt de specifika problem som finns i Stockholm. För att läsa och prenumerera på nyhetsbrevet direkt, gå in på: http://www.energigas.se/Publikationer/Nyhetsbrev.aspx

2010-09-27 17:25 CEST Energigas Sverige Norrbottens Handelskammare och Energigas Sverige anordnar tillsammans ett seminarium i Luleå 5 oktober. Ett ypperligt tillfälle för dig som är företagare, tjänsteman, journalist eller politiker att lära dig mer om energigaser och vilka möjligheter som finns.

2010-09-24 10:31 CEST Vätgas Sverige Martin Hultman disputerar med en avhandling som undersöker hur bränsleceller och vätgas under olika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida svenskt energisystem 1978 – 2005.

2010-09-20 13:56 CEST Vätgas Sverige Den 1 oktober tillträder Björn Aronsson som verksamhetsledare på Vätgas Sverige. Björn har en lång erfarenhet av fordonsbranschen, både inom svenska och utländska företag. Uppdragen har varierat från tidig forskningsfas till produktutveckling och produktionsanpassning. Björn har även jobbat på en myndighet med forskningsprogram, investeringar och affärsutveckling.

2010-08-31 18:55 CEST Energigas Sverige Energimyndigheten har presenterat slutrapporten för den nationella biogasstrategin. De ser en större produktionspotential, men fortfarande är branschens beräkningar tre till fyra gånger större. Gasbranschen menar också att biogasstrategin fortfarande saknar tydliga och konkreta åtgärder.

Genombrott för gasbilsförsäljningen – politiken påverkar framtiden

2010-08-27 13:44 CEST Energigas Sverige I juni ökade försäljningen av gas till fordon i Sverige med nästan 50 procent. Under första halvåret 2010 såldes 65 procent fler gasbilar än samma period 2009. Det senaste året har tveklöst varit ett genombrott för gasbilsmarknaden. Gasbranschen förutsätter att gårdagens besked från alliansen om att man vill förlänga det reducerade förmånsvärdet gäller under hela nästa mandatperiod.

2010-08-26 14:21 CEST Energigas Sverige Energigas Sverige välkomnar alliansens besked idag om att det nedsatta förmånsvärdet för gasfordon fortsätter: "Nu visar regeringen att man vill se en långsiktig satsning på gasbilar som ett sätt att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030".