Pressmeddelanden

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

2014-07-04 10:21 CEST Havs- och vattenmyndigheten I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Denna ligger till grund för den strategi som i måndags överlämnades till miljöminister Lena Ek i Almedalen. Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

10 beviljade forskningsprojekt i E2B2s första utlysning

2014-06-24 11:20 CEST IQ Samhällsbyggnad Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får medel i E2B2s första utlysning. 10 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt 24 miljoner i stöd.

2014-06-04 15:05 CEST IQ Samhällsbyggnad Idag öppnar den andra utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2. I denna utlysning, på sammanlagt 50 miljoner kronor i stöd, välkomnas projektansökningar inom programmets alla prioriterade områden. Särskilt efterfrågas branschnära forskningsprojekt och syntesstudier. Utlysningen stänger den 2 oktober.

2014-06-04 14:41 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har beslutat att fördela 42 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under 2014.

2014-06-03 08:00 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Airwatergreen får 1,58 miljoner kronor från Energimyndigheten för att anpassa sin energisnåla avfuktningsteknik, så kallad Varmkondensering, till skogsindustrin. Företaget ska nu bygga en fullskalig prototyp som skall installeras i en kommersiell kammartork för att verifiera utförda tester i mindre skala som visar på en möjlig besparing på 40 procent vid virkestorkning.

2014-05-20 10:49 CEST EKSTRANDS Detta på grund av Statens inblandning genom Energimyndigheten i en fönstertillverkningskampanj för energibesparande fönster. Ekstrands menar att staten infört importrestriktioner för EU produkter. År 2005 dalade Ekstrand & Son AB:s försäljningssiffror, detta på grund av att den statliga Energimyndigheten hade startat ett samarbete med svenska fönstertillverkare.

GöteborgsVarvet klimatkompenserat – Gröna Bilister berömmer ett framstående miljö- och klimatarbete

2014-05-15 09:49 CEST Gröna Bilister GöteborgsVarvet har ett grönt helhetstänk och evenemanget är både miljödiplomerat och uppmärksammats vid 2013 års prisutdelning av AIMS Green Award. Klimatpåverkan från egna resor klimatkompenseras enligt Energimyndighetens rekommendationer. Gröna Bilister berömmer GöteborgsVarvet för sitt miljö- och klimatarbete.

2014-05-07 09:30 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har testat nio vedpannor för småhus. Byter du till en ny vedpanna med ackumulatortank kan du spara 40 procent av vedförbrukningen och samtidigt minska miljöutsläppen.

Halvera energianvändningen i lokaler och flerbostadshus med startbidrag

2014-04-28 14:45 CEST Byggherrarna Sverige AB Energimyndigheten avsätter under 2014 stöd till 15 ägare av lokalfastigheter och 15 ägare av flerbostadshus. Stödet delas ut till förstudier som syftar till att visa om det går att halvera energianvändningen i byggnaderna och är på 150 000 kronor.

2014-04-28 10:16 CEST Energimyndigheten Över 400 av de största investerarna inom miljöteknik kommer till Stockholm den 19-21 maj. Det stora intresset från utländskt riskapital är en bekräftelse på att svensk miljöteknik håller toppklass.