Pressmeddelanden

2011-02-03 09:10 CET Världsnaturfonden WWF Genom att sluta slösa energi kan världens länder till år 2050 klara sin energiförsörjning inklusive transporter med hjälp av förnybar energi. Det är möjligt med en mix av kända, energieffektiva lösningar och energi från sol, vindkraft, geotermisk energi och biobränslen.