Dokument

Brev till Anna Brandt exekutivdirektör vid den nordisk-baltiska valkretsen i Världsbanken

2011-02-28 14:48 CET Svenska kyrkan - Internationellt arbete Brev till Anna Brandt, exekutivdirektör vid den nordisk-baltiska valkretsen i Världsbanken med anledning av det pågående arbetet med att ta fram en ny energistrategi inom Världsbanken. Brevet är undertecknat av Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Forum syd och Diakonia.

Helsingborgs stads energistrategi

2011-02-03 08:59 CET Helsingborgs stad 100 procent förnybart – när och hur? Läs Helsingborgs stads energistrategi.