Pressmeddelanden

2015-03-25 10:53 CET S V Visual Communication AB

2014-06-26 10:49 CEST Bokadirekt AB

MediaView rekryterar ny försäljningschef från Eniro

2014-03-18 06:00 CET Viva Media Group Mediebyrån MediaView rekryterar Christoffer Johansson som idag är mediebyråansvarig på Eniro som ny försäljningschef.

2014-02-26 17:34 CET Eniro Eniro breddar bolagets intäktsbas och tecknar franchiseavtal med en ledande internationell telekomoperatör. Genom avtalet tar Eniro steget mot att erbjuda externa partners verksamma i andra geografiska marknader möjligheten att licensera Eniros plattform för lokalt sök. Avtalet ger Eniro en marknadsmässig franchiseersättning.

2014-02-07 08:00 CET Eniro 108% intäktsökning för mobilt sök. Multiscreen intäkterna ökade med 4%. Justerad EBITDA i nivå med föregående år. Förbättrat kassaflöde.

Svenskar och norrmän fokuserar på julen medan danskarna planerar nyårsfirande

2013-12-19 09:23 CET Eniro Sett till vilka sökningar som ökar mest i december* är svenskar och norrmän mitt uppe i julförberedelserna och söker efter julgranar och inköpsställen för klappar medan danskarna ligger steget före och vill hitta fyrverkerier och restauranger för nyårsfirandet.

Eniro förlänger framgångsrikt avtal med Google

2013-12-12 08:00 CET Eniro Eniro, ett av Nordens ledande lokala sökföretag, har idag förlängt och fördjupat det framgångsrika avtalet med Google™. Samarbetet ger Eniro en stark position som så kallad Premier SMB Partner för Google AdWords™ i Sverige, Norge och Danmark. På den norska och danska marknaden får Eniro en särställning som det hittills enda företaget att inneha Premier SMB Partner status.

Stina Honkamaa Bergfors och Staffan Persson föreslås till Eniros styrelse

2013-11-11 08:00 CET Eniro Eniros valberedning som representerar drygt 30 % av rösterna i bolaget föreslår inför årsstämman 2014 att Stina Honkamaa Bergfors och Staffan Persson väljs in som nya ledamöter i Eniros styrelse. Valberedningen bedömer att de två kandidaterna kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete att ta Eniro vidare i nästa utvecklingsfas.

Fortsatt stark mobiltillväxt. Nettovinsten ökar 32%. Svagt kvartal i Norge. Print fasas ut i alla kärnvarumärken.

2013-10-23 08:00 CEST Eniro

Valberedningen i Eniro utsedd

2013-10-16 10:00 CEST Eniro I enlighet med beslut på årsstämman den 25 april 2013 har Eniro etablerat en valberedning enligt följande process. Styrelsens ordförande kontaktade de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2013, som var och en erbjöds att utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning.