Pressmeddelanden

Så många tror på de falska myterna kring diabetes

2015-10-27 12:48 CET Diabetes Wellness Sverige Igår publicerade Metro delar av resultatet från den enkätundersökning vi genomfört om myter kring diabetes. Undersökningen visar bl.a. att 4 av 10 tror att diabetiker inte tål socker, vilket är falskt. Nu presenterar vi alla resultat från undersökningen.

Arbetsgivarvarumärke — vad tycker talangerna?

2015-09-23 07:35 CEST Bravura Sverige AB Ett attraktivt varumärke kommunicerar möjligheter, pålitlighet och kompetens Vi frågade respondenterna vad de anser är viktigt att ett varumärke kommunicerar. Svaren visar att de som lyckas kommunicera möjligheter, pålitlighet och kompetens ses som mest attraktiva. Därefter kommer jämställdhet och hållbarhet, i botten hamnar tradition.

2015-08-20 11:33 CEST SelfieJobs Enkätsvar-Jobb och ekonomi för unga svenskar Augusti 2015. 45 procent av de som nu söker jobb uppger att de gör det för "överlevnad". 23% procent uppger att har pengar för 1 månad eller mindre. 68% procent vill att jobbsök förenklas och görs mobilt enligt en undersökning gjord av SelfieJobs mellan den 11-19 augusti mot ett urval av 1000 st 18-29 åringar boende i Sverige.

Ängelholmare allt nöjdare med Ängelholm

2015-06-18 10:45 CEST Ängelholms kommun Resultatet av årets medborgarenkät är här. Det visar att ängelholmarna tycker Ängelholm blivit en bättre plats att bo på sedan förra enkäten 2014. Dessutom kan 64 % av ängelholmarna starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.Av 29 betygsindex så får Ängelholm samma eller ett högre betyg i 28 av dem.

2015-06-01 09:47 CEST Nulink - Linköpings näringslivsbolag Den långsiktiga trenden i Linköping är allt bättre företagsklimat. Det visar en nyligen genomförd enkätundersökning från Svenskt Näringsliv. Men samtidigt finns det utmaningar. – Vi kan och ska bli ännu bättre, säger Linköpings näringslivschef Yvonne Rosmark, tillika VD för näringslivsbolaget Nulink.

2015-05-26 14:30 CEST Eskilstuna kommun Företagen i Eskilstuna är allt mer nöjda med företagsklimatet i kommunen. Det visar Svenskt Näringslivs nya enkätundersökning av företagsklimatet. Eskilstunas sammanfattande omdöme har förbättrats två mätningar i rad.

Föräldrar bryter mot Barnkonventionen i sociala medier

2015-05-12 08:00 CEST Bonnier Tidskrifter Cirka 28 procent av föräldrarna lägger regelbundet upp bilder på sina barn på sociala medier, utan att fråga barnen. Bara 10 procent tycker det är olämpligt. Det visar en undersökning i nya numret av Kamratposten där 1 500 läsare svarat på frågor. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är kritisk.

2015-04-23 14:39 CEST Umeå kommun Föräldrar med barn i kommunal förskola eller familjedaghem i Umeå tycker att verksamheten är trygg (95 %) och barnen trivs (98 %). Det visar föräldraenkäten som genomförts för att mäta verksamhetens kvalitet. 90 % kan rekommendera sitt barns verksamhet till andra.

2015-03-13 13:54 CET Svenska Brukarföreningen Visste du att man inte kan vaccinera sig mot hepatit C? Om du vet det tillhör du inte den hälften av befolkningen som felaktigt faktiskt tror att man kan det. Detta är bara ett exempel på den låga kunskapsnivån som finns i Sverige om den blodburna smittan hepatit C (HCV) som en alldeles rykande färsk undersökning kan visa.

Små bostadsrätter i närförort bedöms stiga mest i pris under 2015

2015-03-12 11:45 CET Svenska Mäklarhuset Svenska Mäklarhusets fastighetsmäklare har besvarat frågor om de nya amorteringskravens påverkan på bostadsmarknaden samt gjort en prognos för bostadsmarknaden 2015.