Pressmeddelanden

Delta i ny forskningsstudie om tolerans

2014-04-02 08:14 CEST Umeå universitet Är vi i allmänhet toleranta mot andra människors åsikter och beteenden? Och varierar toleransnivån beroende på personlighet, ålder eller politisk åsikt? En forskargrupp vid Umeå universitet vill ta reda på mer om hur social tolerans hänger ihop med synen på politik och samhälle. För att utveckla en ny mätmetod söker de nu deltagare till en webbaserad enkätundersökning.

2014-03-28 15:11 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Det finns ett stort gap mellan de verkliga hyror som tas ut i nyproduktion och göteborgarnas betalningsförmåga. Det visar en TNS-SIFO - undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra och som besvarats av 1 360 göteborgare från 18 år och uppåt.

Fortsatt goda resultat i föräldraenkäter för grundskola och förskola

2014-03-25 16:30 CET Vellinge kommun De två enkäterna har skickats ut till samtliga föräldrar med barn i grundskolan eller i förskolan. Resultaten för båda enkäterna pekar sammanfattningsvis på att de som deltog i enkäterna överlag är mycket nöjda med verksamheterna. Men resultaten pekar också på områden som kan bli ännu bättre.

2014-03-04 10:15 CET Region Skåne Höstens mätning med Nationell patientenkät i primärvården visar att delaktigheten förbättrats.

GIH-studenters betyg av sin utbildning: Bra betyg till lärare och utbildning

2014-02-12 11:03 CET GIH Resultatet av den enkät som före detta studenter på GIH svarat på ger toppbetyg till lärarna. – Så många som 95 procent kan rekommendera GIH och det är främst kunskaper i huvudämnet idrott och hälsa som studenterna är nöjda med. Det finns däremot områden vi behöver utveckla inom framför allt bedömning, dokumentation och betygsättning, säger Bengt Larsson, lektor på GIH.

2014-01-30 10:35 CET Red Hat Nordic Fler än hälften av svenska företag har redan tagit de första stegen ut i molnet – och inom kort planerar tre av fyra tag att göra det. Men säkerhetsfrågan bromsar utvecklingen. Det visar en omfattande enkätundersökning bland svenska företag om attityder till molnet, som utförts på uppdrag av Red Hat.

Julklappar på jobbet minskar kraftigt i bygg- och fastighetssektorn

2013-12-20 10:37 CET STF Ingenjörsutbildning Fyra av fem upplever att företagsjulgåvorna har minskat. De flesta menar dessutom att minskningen är kraftig.

2013-12-03 05:30 CET Handisam En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289 statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

2013-11-22 14:29 CET Västerås stad Tillsammans med boende på Viksäng har Västerås genomfört ett projekt för att öka tryggheten och trafiksäkerheten i området. Efter en enkät arrangerades ett informationsmöte dit ett 70-tal personer kom. 20 personer rekryterades till en arbetsgrupp tillsammans med en trafikplanerare från Västerås stad och en konsult från konsultföretaget Trivector.

2013-11-13 08:40 CET Stenungsundshem Hyresgästenkäten som Stenungsundshem under hösten genomfört bland de boende visar på en rejäl uppgång av de hyresgäster som är helnöjda med service och förvaltning.