Pressmeddelanden

2012-10-16 08:48 CEST Enkätfabriken Undersökningsföretaget Enkätfabriken släpper nu en gratis guide till hur man genomför en lyckad medarbetarundersökning. Guiden innehåller praktiska tips om allt från val av frågeunderlag till hur man ökar svarsfrekvensen.

2011-03-02 13:38 CET Enkätfabriken Att välja en telefonundersökning istället för en pappers- eller webbenkät innebär flera fördelar. Den främsta är att svarsfrekvensen ofta blir klart högre vilket stärker undersökningens tillförlighet. Men telefonundersökningar innebär också risker, då intervjuaren kan påverka resultatet om frågorna formuleras fel. För att undvika sådana misstag bör man använda CATI-teknik.

2011-01-04 16:58 CET Enkätfabriken Idag är det många som vill ha svar på olika webbenkäter via förfrågningar på e-post. Många av oss kan känna hur vår inkorg översvämmas av olika erbjudanden och förfrågningar, så det gäller att ta till alla knep för att nå ut. Enkätfabriken har därför tagit fram fem enkla steg till hur man lyckas med att få svarande på webbenkäter.

2010-08-05 20:26 CEST Enkätfabriken I ett inslag nyligen rapporterade ekot att svenskarna blir allt mer trötta på enkäter. Svarsfrekvensen bland SCBs undersökningar har på tio år minskat från 85 procent till 78 procent. Enkätfabriken tipsar därför om våra fem bästa tips för en högre svarsfrekvens.

2010-07-06 22:00 CEST Arbetsgivarföreningen KFO I en enkätundersökning bland riksdagspartierna märks en mycket positiv syn på kooperation som idé och företagsform. Alla partierna tycker att de kooperativa värderingarna och principerna stämmer väl överens med den egna politiska ideologin.

2010-04-27 15:00 CEST Hammer & Hanborg Aktiebolag Sociala medier är här för att stanna och spökbloggare och social media managers är framtidsjobben. Enligt Hammer & Hanborgs undersökning Kommunikatören 2010 vill företagen använda sociala medier för att närma sig kunden, men hålls till tillbaka av kunskapsbrist, och rädslan för svårigheten sticka ut och att inte kunna kontrollera mediet.

2010-02-04 12:37 CET Dapresy Synovate och Dapresy har beslutat att fördjupa sitt 5-åriga samarbete genom ett globalt samarbetsavtal för användning av Dapresy Survey Manager. Genom avtalet kan Synovates globala organisation i 62 länder använda rapporteringsplattformen för alla Synovates undersökningtyper. Med den nya tekniken ges Synovates kunder direkt tillgång till undersökningsdata via en säker och interaktiv webbportal.

2010-02-03 10:24 CET Dapresy Synovates globala organisation i 62 länder med start i Sverige kan använda rapporteringsplattformen för alla Synovates undersökningtyper. Med den nya tekniken ges Synovates kunder direkt tillgång till undersökningsdata via en säker och interaktiv webbportal.

2009-12-16 10:47 CET Action Dialog Partner AB Sedan avregleringen av SCB:s monopol på offentlig statistik 2005 har alternativa leverantörer öppnat för ökad användarvänlighet av myndigheternas offentliga statistik, samtidigt som resursåtgången för insamling och sammanställning minskat avsevärt. Entreprenörsdrivna Action Dialog Partner ligger bakom effektiviseringar inom bland annat Socialstyrelsen, Kulturrådet och Kommunikationsmyndigheten PTS

2009-11-30 14:30 CET Dapresy Finska motsvarigheten till Vin & Sprit, Altia Corporation, med varumärken som Jack Daniels, Koskenkorva och Grönstedts, utökar användandet av Dapresys rapporteringsplattform i takt med att flera varumärken och marknader inkluderas i Altias varumärkesundersökningar.