Pressmeddelanden

​Var finns barnets bästa när det kommer till nybildning av familjer

​Var finns barnets bästa när det kommer till nybildning av familjer

2016-05-09 14:50 CEST
Utgångspunkten i svensk lagstiftning tillika samtliga rekommendationer inom familjerätt...

Tolvårsregeln gällande boende och umgänge är död

Tolvårsregeln gällande boende och umgänge är död

2016-01-22 11:18 CET
En mycket vanlig uppfattning bland klienter är att från det att barnet har fyllt tolv å...

 Interimistiskt beslut, ensam vårdnad

Interimistiskt beslut, ensam vårdnad

2015-03-02 18:53 CET
Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - int...

Han blev av med vårdnaden utan att veta om det - Juristpunkten

Han blev av med vårdnaden utan att veta om det - Juristpunkten

2014-06-30 10:03 CEST
Ett par till två barn bestämde sig tillsammans för att ansöka om skilsmässa efter fem å...

Juristpunkten är stolta över att presentera en ny samarbetspartner

Juristpunkten är stolta över att presentera en ny samarbetspartner

2014-03-03 22:36 CET
För ett par år sedan inledde Juristpunkten ett samarbete med kvinnojouren Anna i Upplan...

Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge? Juristpunkten, barns boende mm

Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge? Juristpunkten, barns boende mm

2014-02-06 21:46 CET
Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge? Vad händer när barnet...

Är du verkligen försäkrad? Rättsskydd  -Juristpunkten

Är du verkligen försäkrad? Rättsskydd -Juristpunkten

2012-10-25 13:03 CEST
Är du verkligen försäkrad? Vi har under senaste tiden upptäckt ett allt mer svårlöst...

Facebook som bevis i vårdnadstvister, Juristpunkten

Facebook som bevis i vårdnadstvister, Juristpunkten

2012-05-14 10:56 CEST
Många klienter jag träffar är förtvivlade över att deras motpart hotar dem, förtalar de...

Ensam vårdnad, vårdnad av Juristpunkten

Ensam vårdnad, vårdnad av Juristpunkten

2011-12-09 08:29 CET
Rättsfallsreferat 2011-09-16 angående mål om vårdnad m m I mål om vårdnad tillerkändes...

 Interimistiskt beslut om ensam vårdnad, umgänge,  gemensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist-Juristpunkten

Interimistiskt beslut om ensam vårdnad, umgänge, gemensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist-Juristpunkten

2011-12-07 07:17 CET
Mannen - som företräddes av Juristpunkten (JP) yrkade att den gemensamma vårdnaden skul...