Pressmeddelanden

EKB och Språkintroduktion i framkant när det gäller arbete kring normer och värderingar

2018-02-27 11:25 CET
De senaste årens kraftiga ökning av antalet asylsökande och nyanlända har ökat behovet ...

Om osäkerheten med medicinska åldersbedömningar

Om osäkerheten med medicinska åldersbedömningar

2018-02-23 20:14 CET
En sammanställning av diskussionerna i media om medicinsk åldersbedömning visar att osä...

Remissvar på "nya" gymnasielagen

Remissvar på "nya" gymnasielagen

2018-02-19 15:26 CET
Förslaget om vidgad möjlighet till gymnasiestudier för ensamkommande har många brister....

Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”

2018-02-16 12:48 CET
Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden. ...

Ytterligare en ung afghan har begått självmord

Ytterligare en ung afghan har begått självmord

2018-02-16 10:50 CET
Årets första bekräftade självmord bland ensamkommande afghaner har inträffat.

18 februari: Sverige och Europa manifesterar mot utvisningarna till Afghanistan

18 februari: Sverige och Europa manifesterar mot utvisningarna till Afghanistan

2018-02-16 00:48 CET
På minst 12 platser i Sverige ordnas manifestationer mot utvisningarna till Afghanistan...

Don't send Afghans back - Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 18 februari

Don't send Afghans back - Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 18 februari

2018-02-11 00:19 CET
En europeisk manifestation mot utvisningarna till Afghanistan äger rum 17-18 februari i...

Therese Hansen: Jag känner en superhjälte

Therese Hansen: Jag känner en superhjälte

2018-02-06 15:03 CET
Ahmad Rahimi är en av de exceptionellt duktiga ensamkommande ungdomarna vi har i Sverig...

Regeringen och Migrationsverket anmäls till JO och Riksrevisionen

Regeringen och Migrationsverket anmäls till JO och Riksrevisionen

2018-02-03 19:12 CET
En JO-anmälan har lämnats pga. regeringen och Migrationsverket accepterar rättsosäkra a...

​Till alla riksdagsledamöter: När blir en knäled mogen?

​Till alla riksdagsledamöter: När blir en knäled mogen?

2018-01-25 22:41 CET
I brevet som går ut till riksdagsmännen diskuteras kunskapsläget om sambandet slutna ti...