Pressmeddelanden

2015-11-06 13:23 CET CombiGene AB Ett antal genvektorer levererades till CombiGene den 4 november från Auckland-baserade företaget GeneDetect®. Genvektorerna blir nu föremål för en serie ex vivo- och in vivo-studier som på CombiGenes uppdrag sker på Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet, med målet att välja en kandidat-vektor för fortsatt utveckling till en behandling av epilepsipatienter.

Psykiatriker struntade i att anmäla dödsfall efter ECT

2015-10-16 21:01 CEST KMR P4 Skaraborg har gjort en föredömlig granskning av ECT-behandling i Skaraborg. 1279 elchocker har utförts i Skaraborgs län på 111 personer förra året. Flera har gjorts mot patientens vilja. När en kvinna dog av behandlingen anmäldes inte detta och inget journalfördes. Alltså en ren smitningsolycka.

2015-10-12 10:36 CEST CombiGene AB Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med note­ringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 12 oktober – 21 oktober 2015 och/eller den 8 februari – 17 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sju kronor och femtio öre (7,50). Idag inleds den första teckningsperioden.

2015-09-29 08:54 CEST Hjärnfonden ​Hjärnfonden delar i veckan ut 29.5 miljoner kronor till några av Sveriges främsta hjärnforskare. Det extra anslaget går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt och två forskare vid Linköpings universitet får dela på en miljon kronor. Pengarna går till forskning om Alzheimers sjukdom och epilepsi.

2015-09-28 08:58 CEST CombiGene AB Under 23-24 september köpte VD Bengt Westrin samt styrelseledamoten Peter Nilsson sammanlagt 25 000 aktier i CombiGene över öppna marknaden.

2015-09-07 14:12 CEST Linköpings universitet (LiU) Den klibbiga kådan från barrträd innehåller ämnen som kan lindra eller bota epilepsi. Forskare vid Linköpings universitet har syntetiserat och testat 71 så kallade resinsyror varav tolv är heta kandidater för nya läkemedel.

Kommande presentationer under första delen av hösten

2015-09-02 13:06 CEST CombiGene AB CombiGenes presentationer för första delen av hösten har nu schemalagts. Möt oss i Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Lund.

Dotterbolag bildat för veterinärmedicin

2015-07-01 11:07 CEST CombiGene AB ​Den 30 juni beslutade CombiGenes styrelse att bilda ett helägt dotterbolag, vars uppgift blir att hantera eventuella veterinärmedicinska tillämpningar av CombiGenes genterapeutiska behandlingsmetod mot epilepsi. Upp till 2% av alla hundar beräknas lida av epilepsi vilket ofta kan leda till att hunden måste avlivas.

2015-05-11 14:19 CEST Idus förlag Livet är ändå värt att leva är en bok som öppet, naket och ärligt beskriver Andreas och hennes familjs känslor, reaktioner, relationer och sätt att hantera dotterns svåra sjukdom Spielmeyer-Vogt.

2015-04-08 10:45 CEST CombiGene AB Idag inleds teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av högst 2 500 000 aktier samt 1 250 000 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs CombiGene 12 500 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 9 375 000 kronor före emissionskostnader.