Pressmeddelanden

Dotterbolag bildat för veterinärmedicin

2015-07-01 11:07 CEST CombiGene AB ​Den 30 juni beslutade CombiGenes styrelse att bilda ett helägt dotterbolag, vars uppgift blir att hantera eventuella veterinärmedicinska tillämpningar av CombiGenes genterapeutiska behandlingsmetod mot epilepsi. Upp till 2% av alla hundar beräknas lida av epilepsi vilket ofta kan leda till att hunden måste avlivas.

2015-05-11 14:19 CEST Idus förlag Livet är ändå värt att leva är en bok som öppet, naket och ärligt beskriver Andreas och hennes familjs känslor, reaktioner, relationer och sätt att hantera dotterns svåra sjukdom Spielmeyer-Vogt.

2015-04-08 10:45 CEST CombiGene AB Idag inleds teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av högst 2 500 000 aktier samt 1 250 000 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs CombiGene 12 500 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 9 375 000 kronor före emissionskostnader.

Ny monitoreringsenhet förbättrar utredning vid svår epilepsi

2015-03-27 16:00 CET Akademiska sjukhuset Fredagen den 27 mars invigdes en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning. Avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan.

Positiva nyheter för patienter med svår epilepsi som har misslyckats med andra behandlingar

2015-02-25 15:09 CET Medtronic Epilepsi uppskattas påverka 50 miljoner människor runt om i världen, inklusive cirka 6 miljoner människor i Europa. Studie ger viktiga insikter i de långsiktiga fördelarna med DBS-behandling, vilket är uppmuntrande för patienter med allvarlig partiell epilepsi som är resistenta mot andra behandlingsmetoder och inte är kandidater för resektiv epilepsikirurgi.

2014-06-28 08:00 CEST UCB Pharma Den 29 juni till 3 juli arrangeras den europeiska epilepsikongressen ECE i Stockholm. På kongressen kommer flera nya studieresultat presenteras avseende epilepsiläkemedlet Vimpat och ett nytt experimentellt läkemedel brivaracetam

2014-06-19 10:58 CEST Life and Risk 60 000 personer i sverige har epilepsi, i sommar anordnar Life and Risk guidade vandringar mellan Huskvarna och Gränna med inslag av överlevnad för att samla in pengar till forskning inom epilepsi så att fler kan få den hjälp de behöver.

Välfungerande familj skyddar mot psykisk ohälsa vid kronisk sjukdom

2014-03-18 10:52 CET Umeå universitet God familjefunktion är en tydlig skyddsfaktorer för psykisk hälsa hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomar i norra Ryssland. Det konstaterar Anna Zashikhina i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

2013-11-12 08:43 CET Umeå universitet Upplevelsen av stigmatisering och av att vara utsatt för diskriminering bland patienter med epilepsi är mindre uttalad i Iran och Sverige, jämfört med länder där man har sämre tillgång till effektiv behandling. Det är ett av resultaten i den avhandling som Helia Ghanean försvarar vid Umeå universitet den 14 november.

2013-08-21 08:56 CEST Meetagain Konferens- och kongressarrangören Meetagain kommer under sommaren 2014 vara lokal samarbetspartner för den europeiska epilepsiläkarkongressen ECE. Under en vecka väntas mer än 4000 besökare till Stockholm för att delta i kongressen. För Meetagain är det den största kongressen företaget hittills arrangerat logi för.