Pressmeddelanden

Välfungerande familj skyddar mot psykisk ohälsa vid kronisk sjukdom

2014-03-18 10:52 CET Umeå universitet God familjefunktion är en tydlig skyddsfaktorer för psykisk hälsa hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomar i norra Ryssland. Det konstaterar Anna Zashikhina i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

Ny faktabroschyr om epilepsi

2014-01-27 14:38 CET Actavis Actavis har ett flertal mediciner inom epilepsi. I våra dagliga kontakter med neurologer, epilepsisjuksköterskor, patienter och anhöriga har det vid upprepade tillfällen framförts ett behov av en ny och uppdaterad bok om epilepsi. Från tidigare produktioner av andra läkemedelsföretag har vi beslutat att ta över stafettpinnen och producera en produktobunden bok om epilepsi.

2013-11-12 08:43 CET Umeå universitet Upplevelsen av stigmatisering och av att vara utsatt för diskriminering bland patienter med epilepsi är mindre uttalad i Iran och Sverige, jämfört med länder där man har sämre tillgång till effektiv behandling. Det är ett av resultaten i den avhandling som Helia Ghanean försvarar vid Umeå universitet den 14 november.

2013-08-21 08:56 CEST Meetagain Konferens- och kongressarrangören Meetagain kommer under sommaren 2014 vara lokal samarbetspartner för den europeiska epilepsiläkarkongressen ECE. Under en vecka väntas mer än 4000 besökare till Stockholm för att delta i kongressen. För Meetagain är det den största kongressen företaget hittills arrangerat logi för.

Swedish company Hövding awarded by the Epilepsy Foundation

2013-07-11 15:21 CEST Hövding Sverige AB Hövding is pleased to announce that the Epilepsy Foundation has awarded the Epilepsy Innovation Seal of Excellence to Hövding (www.hovding.com) for the anticipated development of an Airbag Protection Helmet for People With Epilepsy. The SEAL comes with a $25,000 prize.

2013-01-28 20:00 CET AMANDA EGILSON AB Stockholm 2013-01-13 Många föräldrar som har barn med kroniska sjukdomar som tex epilepsi eller diabetes oroar sig för barnen när de är på dagis och skola. Samma sak gäller allergier som kan ge akuta sjukdomstillstånd. Helst skulle man vilja sätta en lapp på barnen där det står skrivet att barnen har tex diabetes 1 och vem man ska ringa. Men det kan man ju inte, eller kan man det?

USÖ förbättrar epilepsivården för barn

2012-12-11 09:32 CET Universitetssjukhuset Örebro Barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro uppgraderar sin epilepsivård. Genom att införa fler behandlingsmetoder och på sikt bilda ett epilepsiforum, speciellt för de barn som drabbas av svårbemästrad epilepsi.

2012-10-12 08:54 CEST Linköpings universitet (LiU) Epilepsi är fortfarande en svårbehandlad sjukdom som påverkar hela personen och det dagliga livet. Unga patienter har ofta en nedsatt språklig förmåga, speciellt om de insjuknat som barn, visar forskning vid Linköpings universitet.

2012-04-24 14:18 CEST Linköpings universitet (LiU) Varje tanke, varje rörelse, varje hjärtslag styrs av blixtsnabba elektriska impulser i hjärnan, musklerna och hjärtat. Men en alltför hög elektrisk retbarhet i cellernas membran kan orsaka bland annat epilepsi och hjärtarytmi. En forskargrupp vid Linköpings universitet publicerar nu nya rön som kan leda till nya läkemedel mot dessa sjukdomar.

Kolla hälsan med din fingerring

2012-03-26 09:17 CEST KTH Det är inte utan att vi kommer att tänka på Sagan om ringen och uttrycket "One ring to rule them all" när företaget SenseM kommer på tal. Deras produkt, en fingerring, klarar av det mesta. Från medicinsk övervakning av patienter med Parkinsons sjukdom via att fungera som passerkort till att användas som spelkontroll för att spela Mass Effect 3 på XBOX 360.