Pressmeddelanden

2012-02-16 10:30 CET Universitets- och högskolerådet Genom en fortbildningsresa till Kina och en till Bangladesh under 2012 får lärare och skolledare från olika kommuner i Sverige en chans att fördjupa sina kunskaper i hållbar utveckling.