Pressmeddelanden

Skolor höjer sin kompetens inom hållbar utveckling

2012-02-16 10:30 CET
Genom en fortbildningsresa till Kina och en till Bangladesh under 2012 får lärare och s...