Pressmeddelanden

Pressinbjudan Nya Fristadstorget invigs 25 oktober - Nedräkningen har börjat!

2014-10-01 16:37 CEST Eskilstuna kommun Lördag 25 oktober inviger vi nya Fristadstorget. Eskilstunaborna kan se fram emot ett torg med mer vatten och grönska, fler inbjudande sittplatser och en ny ljussättning som skiftar i karaktär och välkomnar besökaren.

2014-10-01 11:51 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna är en av Sveriges miljöbästa kommuner – och vi fortsätter att sikta högt. Nu satsar vi på en webbaserad miljöutbildning för alla 8500 anställda samt förtroendevalda. Välkomna på lunch och lansering för miljöutbildningen Uppdrag miljösmart, den 3 oktober klockan 12-13 i Fristadssalen i Stadshuset i Eskilstuna.

2014-09-30 15:00 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna utses till årets företagarkommun i Södermanland och hamnar på 32:a plats i Sverige, vilket innebär en förbättring med 80 placeringar i den nationella rankingen.

Eskilstuna Convention Bureau tar plats i Swedish Network of Convention Bureaus styrelse

2014-09-29 12:30 CEST Eskilstuna Marknadsföring Emelie Gard, projektledare Eskilstuna Convention Bureau, blir ny vice ordförande i Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) styrelse.

2014-09-29 11:28 CEST Eskilstuna kommun Tisdagen den 30 september klockan 15.00 presenteras Årets Företagarkommun i Södermanland. Resultatet är baserat på de kommuner i Södermanland där företagandet utvecklats bäst under de gånga året.

Historiskt stråk längs gammalt industrispår i Eskilstuna

2014-09-29 10:44 CEST Eskilstuna kommun Vi anlägger ett historiskt stråk längs det gamla industrispåret Bolinder-Munktellspåret. Det gamla industrispåret gick runt staden från tidigt 1900-tal tills det togs ur bruk på 1960-talet. Projektet är flerårigt och syftet är att uppmärksamma det historiska industrispåret och skapa ett attraktivt rekreationsstråk.

Nattljus - Ljusfestival i Eskilstuna och Torshälla

2014-09-25 15:37 CEST Eskilstuna kommun För första gången bjuder Eskilstuna kommun in besökare och kommuninvånare att delta i en unik ljusfest under elva dagar, 23 oktober till 2 november. Syftet är visa hur vi utvecklar vårt arbete med ljus i staden och skapar i samband med det en ljusfest utöver det vanliga i höstmörkret. En spännande upplevelse att se hur ljuset bidrar till att ge en plats identitet och kan skapa nya rum.

Vi fortsätter anpassa hastigheterna i Eskilstuna

2014-09-25 09:10 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna är en stad i förändring och det kommer under de kommande åren visa sig även i fysiska förändringar i stadsmiljön. Anpassade hastigheter är en del av ett långsiktigt strategiskt arbete som syftar till att successivt anpassa hastigheten på ett flertal gator i Eskilstuna och Torshälla.

Bravida stärker sin position i Eskilstuna genom förvärv av Forsbäck Ventilation

2014-09-24 13:42 CEST Bravida Bravida förvärvar verksamheten som omsätter cirka 30 miljoner kronor. Övertagandet sker 1 oktober i år då ventilation kommer att bedrivas inom en egen avdelning i Eskilstuna.

2014-09-24 09:21 CEST Eskilstuna kommun Från och med torsdag den 25:e till och med fredag den 26:e september är Västermarksgatan avstängd för motorfordonstrafik mellan Centralstationen och Kyrkogatan. Detta för att den ombyggda sträckan ska asfalteras. Trafiken leds via Drottninggatan – Nygatan – Kyrkogatan och omvänt.