Pressmeddelanden

Lugna kossor mjölkar mer

2015-07-16 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Det finns ett samband mellan mjölkkors personlighet och hur mycket mjölk de producerar. Det visar Louise Hedlund och Hanne Løvlie, forskare vid Linköpings universitet, i en ny studie som publicerats i tidskriften Journal of Dairy Science.

2015-05-15 14:15 CEST Sociala Tjänstehundar i Sverige AB Sociala Tjänstehundar i Sverige (STHS) arrangerar Sveriges andra årligen återkommande forum för DjurAssisterade Interventioner (DAI). En mötesplats för kunskap, utveckling, inspiration och affärer. Arbetar du med eller har intresse av att införa besökshund, vårdhund, terapihund, läshund, fadderhund eller annan arbetande hund i din verksamhet.

Generna styr när hunden ber om hjälp

2015-03-31 16:05 CEST Linköpings universitet (LiU) Hundar är mästare på att kommunicera med människor. Ställda inför ett svårt problem söker hunden ofta hjälp från sin ägare. Forskare vid Linköpings universitet har lyckats visa att beteendet inte är inlärt utan till viss del medfött.

2014-10-17 11:18 CEST Linköpings universitet (LiU) Även små djur som skalbaggar har personlighet. Ny forskning visar att den påverkas av ett samspel mellan de två skilda genuppsättningar som finns hos alla organismer med cellkärna — även hos oss däggdjur.

54 miljoner kronor till forskning och utveckling inom området djurskydd

2013-09-24 13:35 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Kan kors välvärd mätas i tiden de putsar sig vid mekaniska borstar och hur mäter vi hur mäter vi hur fiskar mår i moderna produktionssystem? Om detta handlar två av de tretton projekt som beviljats medel av forskningsrådet Formas idag.

2013-03-23 20:41 CET cityHUND UTBILDNINGAR Vad säger egentligen hunden? Hunden har många olika ljud och långt ifrån alla ljud från hundar är signaler till oss människor eller andra hundar. Snörvlande mopsar, suckande labradorer och andra fenomen kan helt enkelt bara vara ljud utan mening att kommunicera. Men våra hundar pratar mycket också. Och forskning visar att fyraåriga barn kan förstå hunden.

Ny bok om svensk djurhållning och djurskydd i Sverige

2012-12-03 08:00 CET Natur & Kultur Två multinationella företag levererar nästan alla världens slaktkycklingar, och varje år tillryggalägger transportbilar fulla med grisar och nötkreatur 40 miljoner kilometer – bara i Sverige. I dag släpps Per Jensens bok Hur mår maten? Djurhållning och djurskydd i Sverige.

2012-02-28 08:29 CET Linköpings universitet (LiU) Domesticeringen av höns har gett upphov till snabba och omfattande förändringar i arvsmassans funktion. Förändringarna är ärftliga trots att de inte inverkar på själva DNA-strukturen, visar forskning vid Linköpings universitet.

2011-09-12 14:31 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Hur sköter man egentligen en häst på rätt sätt? Vilka behov har den av foder, uppstallning och daglig motion? Hur kan man upptäcka skador och sjukdomar hos hästen? De här frågorna och mycket, mycket annat ska det finnas svar på i en ny webbportal som öppnas den 21 september. HästSverige ska leverera kunskap om hästen – på flera olika nivåer.

Etologiprofessor vid SLU i Skara

2011-06-22 14:50 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Lena Lidfors vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara tillträder en professur i ämnet etologi den 4 juli. Ett område inom etologiforskningen som ligger tiden är förhållandet människa och djur. Inte minst beroende på att andelen sällskapsdjur har ökat i samhället. Studenter och allmänhet behöver förstå djurens grundläggande beteende då det har betydelse för djurskyddet.