Pressmeddelanden

Hur många gånger ska datalagringen behöva ogiltigförklaras?

Hur många gånger ska datalagringen behöva ogiltigförklaras?

2015-04-14 06:00 CEST
I en tvist mellan operatören Tele2 och Post- och Telestyrelsen har Kammarrätten skickat...

Sverige ett EU-medlemsland som aktivt förhindrar även för pensionärer EU-rättigheten till fri rörlighet

2014-06-01 08:03 CEST
Bättre och effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet även för pensionärer, m...

Låt inte de digitala fotspåren få suddas ut! Fores på SvD Brännpunkt

2014-05-17 15:46 CEST
- Ska det vara tillåtet att sudda igen sina digitala fotspår, oavsett vad det är man fö...

Piratpartiet: Nu måste datalagringsdirektivet rivas upp!

2014-04-08 11:13 CEST
-EU-domstolen ger oss Piratpartister rätt i att teledatalagringen är ett oacceptabelt i...

Datalagringsdirektivet förklarat ogiltigt av EU-domstolen

Datalagringsdirektivet förklarat ogiltigt av EU-domstolen

2014-04-08 11:03 CEST
EU-domstolen har idag meddelat att man ogiltigförklarar det så kallade Datalagringsdire...

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

2014-03-22 10:47 CET
EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit 2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan...

Sverige - makt- och myndighetsutövningskorruption och domstolskorruption

2014-03-20 15:56 CET
Existerar makt- och myndighetsutövningskorruption och domstolskorruption i Sverige? S...

EU-domstolen riktar hård kritik mot datalagringsdirektivet

2013-12-12 11:56 CET
-Detta är en seger för oss och en pinsamhet för EU-kommissionär Cecilia Malmström, för ...

Sverige och om en "stat i staten" existerar och breder ut sig

2013-11-03 21:00 CET
Mången äro de maktmissbrukande maktutövarna som ännu icke kommit till allmänhetens besk...

Till Sveriges alls seriösa journalister

2013-09-18 21:43 CEST
Sverige drev igenom Lissabonfördraget och Rättighetsstadgan. Det skulle se ut att Sveri...