Pressmeddelanden

Sverige och om en "stat i staten" existerar och breder ut sig

2013-11-03 21:00 CET
Mången äro de maktmissbrukande maktutövarna som ännu icke kommit till allmänhetens besk...

Sveriges Regering Vem tar det yttersta ansvaret för att Försäkringskassan missbrukar skattebetalarnas medel?

2012-09-08 13:01 CEST
Rättssäkerheten är systematiskt och generellt bortblåst vid handläggning av gränsöversk...

2012-08-29 Skrivelse till Försäkringskassans generaldirektör m.fl. om missbruk av skattebetalarnas medel

2012-08-29 10:30 CEST
EU-rättigheten till fri rörlighet har generellt och systematiskt underlåtits av Försäkr...

Sveriges Regering Försäkringskassan(FK) och dess ledning är ansvariga för de interna vägledningarna för gränsöverskridande vård inom EU/EES

2012-01-31 13:00 CET
FK bedriver således i sin handläggning av AL:s gränsöverskridande vård ansökan om ersät...

Sveriges Regering Hur smarta svenska medborgare kan genomskåda makt och myndighets Sverige

2012-01-19 19:04 CET
Dags att journalister/ media, som har ”makten” att granska makten och ”gräva” å därtill...

Sveriges Regering EU-rättssäkerhet för svenska unionsmedborgare?

2011-12-06 12:37 CET
Återigen sker inom Högsta förvaltningsdomstolen något som icke är EU-lagligt och därtil...

Sveriges Regering Försäkringskassan

2011-11-28 10:40 CET
Hur länge kan Försäkringskassan tillåtas av Sveriges Regering och Sveriges Riksdag att ...

Sveriges Regering Hur rättssäker är svenska förvaltningsdomstolar?

2011-09-04 18:41 CEST
Svenska unionsmedborgare som överklagar till svensk förvaltningsdomstol skall skyddas a...