Evenemang

Ungdomar värderar friska tänder

2006-02-21 09:55 CET

Svenska 19-åringar sätter stort värde på friska tänder och är beredda att betala mer än...

Tid: 2006-01-03 09:00 CET
Plats: Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus.

Att knäcka koderna

2006-01-09 13:53 CET

I doktorsavhandlingen Knäcka koderna – Praxis kring kön, industriell organisation och l...

Tid: 2006-01-12 00:00 CET

Bakterieinfektion ökar upptag av främmande partiklar i tarmen

2006-01-11 15:17 CET

Tarmceller och tarmvävnad som exponerats för bakterien Yersinia pseudotuberculosis, som...

Tid: 2006-01-13 00:00 CET
Plats: Uppsala universitet

Nya metoder för snabbare genanalys

2006-01-10 10:08 CET

Att studera ärftliga egenskaper som beror av flera gener i samverkan kräver statistiska...

Tid: 2006-01-13 00:00 CET
Plats: Uppsala universitet

Varje betacell har ett unikt svarsmönster

2006-01-10 10:06 CET

Varje insulinproducerande ß-cell har ett eget sätt att svara på högt blodsocker, visar ...

Tid: 2006-01-13 09:00 CET
Plats: Umeå universitet

Global artrikedom och utbredning av marina bakterieplankton

2006-01-11 15:45 CET

Högskolan i Kalmar 391 82 Kalmar Karin Alvelid, Informatör tel 0480-44 60 30, fax 04...

Tid: 2006-01-13 09:30 CET
Plats: Sjöfartshögskolans hörsal ”Fullriggaren”, Landgången 4, Kalmar

Första avhandlingen för teologie doktorsexamen vid Göteborgs universitet

2006-01-09 15:20 CET

Eva Lundgren Eva.Lundgren@adm.gu.se Tel: 031-773 1081 Mobil: 0709-691014 Fa...

Tid: 2006-01-13 10:15 CET
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Många kvinnors situation försämrades av missionen

2006-01-10 10:10 CET

Alla afrikanska kvinnor var inte positiva till det jämlikhetsbudskap de kristna mission...

Tid: 2006-01-18 00:00 CET
Plats: Uppsala universitet

Höga halter av mögelsvampar kan övervakas med ny teknik

2006-01-11 13:46 CET

Qing-Yin Zeng, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling nya tekniker för att iden...

Tid: 2006-01-18 09:00 CET
Plats: Stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Umeå

Strokedrabbade kan ha svårt att kommunicera även om de kan prata

2006-01-12 11:39 CET

Eva Lundgren Eva.Lundgren@adm.gu.se Tel: 031-773 1081 Mobil: 0709-691014 Fa...

Tid: 2006-01-20 10:00 CET
Plats: Lilla hörsalen, Renströmsgatan 6, Göteborg