Pressmeddelanden

Calcium-Sandoz injektionsvätska försvinner från marknaden

2015-08-12 11:28 CEST
Marknadsförande företag för Calcium-Sandoz, injektionsvätska, lösning 9 mg/ml har medde...