Pressmeddelanden

Patrik Kastberg är vår nya expert för JP Förvaltningsnet

2015-11-20 09:29 CET JP Infonet AB Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för bolags- och kommunalrätt. Patrik kommer framöver att skriva analyser och kommentarer till aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten för JP Förvaltningsnet. Tjänsten vänder sig till dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor och vill hålla dig uppdaterad på ett lätt och smidigt sätt.

PhD Viola Adamsson blir ny expert för JP Livsmedelsnet

2015-11-16 14:20 CET JP Infonet AB Viola Adamsson har arbetat inom svensk livsmedelsindustri med tyngdpunkt på nutritionsfrågor. 2014 disputerade hon och idag arbetar Viola med att sprida sina forskningsresultat till allmänheten. Hon är bland annat en uppskattad föreläsare och författare, som nu även kommer att skriva analyser och kommentarer till aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten för JP Livsmedelsnet.

2015-11-16 08:12 CET Monocl Monocl Software lanserar idag sitt banbrytande expertverktyg Monocl EGO. Monocl EGO hjälper användare att hitta och prioritera bland miljontals relevanta experter. Verktyget ger även möjligheten att hantera framgångsrika affärsrelationer med utvalda experter. Beta-testning har genomförts framgångsrikt med en rad internationella företag, däribland två av världens tio största läkemedelsföretag.

Tidskriften Elevhälsa i ny form

2015-10-13 12:45 CEST Gothia Fortbildning Tidskriften Elevhälsa har genomgått en ansiktslyftning och kommer nu i helt ny kostym. Lite större format, fyrfärg och mer lättillgänglig form. Det aktuella numret har tema likabehandling och tar upp hur skolan kan arbeta med främjande och förebyggande arbete mot kränkningar.

​Vi välkomnar jurist Fredrik Olsson som ny expert för JP Miljönet

2015-07-06 15:59 CEST JP Infonet AB Fredrik Olsson är jurist vid Kemikalieinspektionen och kommer framöver att skriva analyser om bland annat aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten på kemikalieområdet för informationstjänsten JP Miljönet.

​Professor Jerzy Sarnecki blir ny expert för JP Brottmålsnet & JP Polisnet

2015-07-06 08:24 CEST JP Infonet AB Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Gävle Högskola. Jerzy kommer att belysa det kriminologiska perspektivet på aktuella frågor i JP Brottmålsnet och JP Polisnet. Det innebär att han kommer att analysera och kommentera bland annat ny lagstiftning, brottsstatistik och frågor om brottsprevention.

​Försvarsadvokat Johan Eriksson blir ny expert för JP Brottmålsnet och JP Polisnet

2015-07-03 10:14 CEST JP Infonet AB ​Johan Eriksson är delägare i advokatbyrån Försvarsadvokaterna och är en av landets främsta och mest anlitade försvarsadvokater. Han har ett stort intresse för rättssäkerhetsfrågor och särskild kunskap om polisiära utredningsmetoder och kriminaltekniska frågor.

2015-06-16 13:20 CEST JP Infonet AB Nu kommer ytterligare en digital lagkommentar från JP Infonet Förlag. Lagkommentaren till lagen om offentlig anställning är författad av bland andra Johan Sigeman och Katarina Broman, båda advokater på Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö samt Niklas Wallentin, verksjurist på arbetsförmedlingen. De är erfarna jurister med mångårig erfarenhet av frågeställningar samt processer på området.

2015-06-12 07:14 CEST Monocl Monocl Software har inlett beta-testning av sitt expertverktyg EGO tillsammans med en grupp utvalda internationella läkemedelsbolag, tjänsteleverantörer och instrumenttillverkare. EGO är ett banbrytande analysverktyg utformat för att hjälpa industriella användare hitta, utvärdera och framgångsrikt etablera affärsrelationer med experter och opinionsledare inom Life Science.

2015-05-28 13:40 CEST JP Infonet AB Karin Sandahl är rådman vid Solna tingsrätt och kommer framöver att skriva analyser av aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten på straffrättsområdet för informationstjänsten JP Brottmålsnet.