Pressmeddelanden

2015-05-12 11:50 CEST JP Infonet Förlag AB JP Infonet Förlag lanserar ytterligare en digital lagkommentar. Denna gång är det Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som kommenterar Lagen om vissa kommunala befogenheter.

#13 – tisdag: Afghanska kvinnor kliver fram efter lynchning i Kabul

2015-03-24 16:34 CET Feministiskt Perspektiv Nyheten om lynchningen av en kvinna kallad Farkhunda i Kabul dominerar sociala medier och afghanska medier. Hon hyllas som en martyr och ”Afghanistans dotter”. Flera i mobben som misshandlade och sedan brände kvinnans kropp är nu häktade. ”Jag är Farkhunda” ropade kvinnor och män som i hundratal gick till hennes begravning. Kvinnorna lät inte männen röra hennes kista.

2015-03-09 14:55 CET Hays Specialist Recruitment AB Det är stora skillnader mellan hur män och kvinnor upplever jämställdhet på arbetsplatsen. En undersökning från Hays visar att nära häften av alla kvinnor upplever att de inte har samma karriärmöjligheter som män. Men männen håller inte med. Fyra av fem män anser att kvinnor har samma möjligheter att göra karriär.

Ny expert för JP Socialnet

2015-01-15 10:43 CET JP Infonet Förlag AB JP Infonet välkomnar Christian Källström som ny expert i JP Socialnet. Christian är chefsjurist på Humana, Sveriges största privata anordnare av personlig assistans, där han arbetat som jurist sedan 2005. Han har under dessa 10 år drivit ett stort antal processer avseende rätten till assistans och ersättning för kostnader för personlig assistans gentemot både kommun och Försäkringskassan.

Dr Terry är ny Global Skin Care Expert för The Body Shop

2014-12-16 10:51 CET The Body Shop Dr Terry har utnämts till Global Skincare Expert av The Body Shop. Med 11 års erfarenhet och med en handfast inställning till skönhet och en vilja att lösa hudvårdsproblem så naturligt som möjligt har Dr Terry som mål att stärka kvinnors självkänsla för vitalitet på både in- och utsida.

2014-11-25 07:18 CET Monocl Monocl Software, a Life Science Intelligence company, has been awarded 2.7 MSEK through VINNOVA’s ‘Forska&Väx’ program. The funding will be used to enable a successful launch of MONOCL EGO in 2015. MONOCL EGO is a groundbreaking expert analytics tool designed to help professional users to find, assess and engage with relevant Life Science experts and key opinion leaders to drive business success.

2014-11-25 07:18 CET Monocl Monocl Software, ett Life Science Intelligence bolag, har erhållit 2.7 MSEK i finansiering från VINNOVAs Forska&Väx-program. Finansieringen kommer att användas till att framgångsrikt lansera företagets första analysverktyg, MONOCL EGO. MONOCL EGO är ett analysverktyg utformat för att hitta, utvärdera och etablera kontakt med relevanta experter och opinionsledare inom Life Science.

Ny expert för JP Brottmålsnet

2014-10-29 10:33 CET JP Infonet Förlag AB Jack Ågren blir ny författare för JP Infonet. Jack är universitetslektor i straffrätt och kommer att skriva om straffrättsliga företeelser och även analysera enskilda fall för informationstjänsten JP Brottmålsnet.

2014-10-02 07:07 CEST Monocl Monocl Software, a Life Science Intelligence company, announces the appointment of Petter Eriksson, VP of Engineering at Recorded Future, as its most recent Board member. Petter Eriksson brings highly relevant, in-depth software development expertise to the company.

2014-08-20 11:39 CEST JP Infonet Förlag AB Annika Thid från Legio Advokatfirma blir ny författare för JP Infonets informationstjänster JP Trafiknet och JP Socialförsäkringsnet.