Pressmeddelanden

2014-06-17 10:02 CEST JP Infonet Förlag AB JP Infonet introducerar nu en helt ny plattform för dig som arbetar med trafikrättsliga frågeställ-ningar – rättsdatabasen JP Trafiknet. Här får du tillgång till nyheter, vägledande avgöranden, lagar och regler, expertanalyser och referat.

2014-06-13 15:25 CEST Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet har sammanställt en lista med tips på forskare och deras expertområden inom teknik och naturvetenskap. Listan är nu tillgänglig för alla journalister.

Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg blir nya författare i JP Upphandlingsnet

2014-06-09 10:16 CEST JP Infonet Förlag AB Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg blir våra nya författare för informationstjänsten JP Upphandlingsnet.

Örebroforskare internationell expert om familjevåld

2014-05-28 11:58 CEST Örebro universitet De två forskningsinstituten Verwey-Jonker Institute och Atria har fått ett uppdrag av regeringen i Holland att undersöka hur man kan förebygga familjevåld. Åsa Källström Cater, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, tillkallades som expert tillsammans med tre forskare från Storbritannien och Grekland.

Jerker Öhrfeldt blir ny författare inom arbetsrätt

2014-05-27 13:57 CEST JP Infonet Förlag AB Jerker Öhrfeldt blir vår nya författare i informationstjänsten JP Arbetsrättsnet och lagkommentaren JP Kommentarer MBL.

2014-05-27 09:46 CEST JP Infonet Förlag AB Nu finns den moderna lagkommentaren för dig som arbetar inom hyresrättsområdet. JP Kommentarer Hyreslagen erbjuder sytematiska, informativa och användarvänliga kommentarer, alltid uppdaterade med gällande rätt.

Giedre Jirvell blir ny författare inom miljö- och fastighetsområdet

2014-05-14 13:39 CEST JP Infonet Förlag AB Giedre Jirvell blir vår nya författare i informationstjänsterna JP Fastighetsnet, JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

2014-05-12 08:37 CEST JP Infonet Förlag AB I socialtjänstens kontakt med klienter uppstår ofta situationer som innebär att personuppgifter behandlas. Med JP Infonets nya lagkommentar JP Kommentarer Personuppgifter inom socialtjänsten, får du den vägledning som behövs för en korrekt hantering av sådana uppgifter och regelverket kring dem.

2014-05-09 13:26 CEST JP Infonet Förlag AB Nu finns en onlinebaserad lagkommentar till nya plan- och bygglagen, utgiven av JP Infonet. Kommentaren är skriven av erfarna jurister från både domstolsväsende och kommunal sektor. Med JP Kommentarer Plan- och bygglagen får du som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor ett kvalificerat stöd i ditt beslutsfattande.

2014-04-16 08:59 CEST JP Infonet Förlag AB Nu lanserar JP Infonet en fristående kommentar till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Med hjälp av det generösa utbudet av relaterat material, såsom djupgående analyser, vägledande domar, förarbeten och angränsande lagstiftning, erbjuder JP Kommentarer LSS det fullständiga stödet i tillämpningen av regelverket.