Pressmeddelanden

Upplev Toscana som aldrig förr

Upplev Toscana som aldrig förr

2018-09-19 08:30 CEST
De flesta känner till Toscana. Men har man verkligen upplevt den toscanska kulturens må...

Två experter blir En

2018-09-18 12:25 CEST
ColorGlo flyttar in i MrCaps lokaler! Hos MrCAP Sundsvall finns nu även ColorGlo som sp...

Kundboom till nordiska GSA-byrån i Köpenhamn

Kundboom till nordiska GSA-byrån i Köpenhamn

2018-09-17 09:28 CEST
United Spirit Nordic går en spännande höst till mötes med stora framgångar. Ännu en ny ...

Vad får äldre att välja buss före bil?

Vad får äldre att välja buss före bil?

2018-08-31 08:13 CEST
​I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Kar...

Forskare från Karlstads universitet blir forskningsledare i Tillitsdelegationen

Forskare från Karlstads universitet blir forskningsledare i Tillitsdelegationen

2018-08-30 08:53 CEST
Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads uni...

Treårigt avtal säkrar tillgång till experter i mjölkbranschen

Treårigt avtal säkrar tillgång till experter i mjölkbranschen

2018-04-27 12:16 CEST
Svensk Mjölk och Växa Sverige har slutit ett treårsavtal om maximalt 15 miljoner där Sv...

Nytt tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering

Nytt tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering

2018-04-25 08:00 CEST
​KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har beviljat medel til...

​Droger på nätet ur ett användarperspektiv

​Droger på nätet ur ett användarperspektiv

2018-04-03 13:00 CEST
Tillströmningen av nya och lättillgängliga droger på internet är större än någonsin. Sa...

Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

2018-01-12 07:38 CET
Skolresan handlar inte bara om att ta sig från hemmet till skolan. En ny doktorsavhandl...

Forskningsprojekt ska studera robotteknik inom äldrevården

Forskningsprojekt ska studera robotteknik inom äldrevården

2017-12-13 08:26 CET
Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska, som en av de första kommunerna i Sv...