Pressmeddelanden

Expertgranskare för Nya Karolinska i Solna

2012-02-15 14:04 CET Tema Nya Karolinska sjukhuset i Solna är Europas största byggarbetsplats. Nya Karolinska beräknas stå klart 2017 och målet är att skapa ett av världens tio grönaste och mest högteknologiska sjukhus. Tema har rollen som expertgranskare av lösningarna kring utemiljö, gator och infrastruktur och bistår NKS med att säkerställa att höga arkitektoniska, mänskliga och tekniska värden skapas.