Pressmeddelanden

David Lazar är Expo-supporter

2012-02-27 14:43 CET Stiftelsen Expo Expo helps all of us see better those around us who are simply unable to be positive towards those they look down upon nor take their feelings and diginty into consideration. Expo is helping all of us drive those forces of evil from our world. David Lazar, Rabbin vid Judiska församlingen i Stockholm.

Elisabeth Ohlson Wallin startar en supportergrupp för Expo

2012-02-03 10:58 CET Stiftelsen Expo Fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin stödjer Stiftelsen Expo och har startat en supportergrupp till stöd för Expo. - Expo är för mig mycket viktigt. Idag när extremhögern och starka populistiska krafter ökar i styrka över hela Europa är det mycket viktigt att Expo bevakar och rapporterar om vad som egentligen händer, säger hon.

2009-05-11 15:27 CEST Stiftelsen Expo - Vi behöver tyvärr intensifiera vårt arbete på grund av den växande rasismen och intoleransen i samhället. Vi har dragit igång ett dedikerat projekt för att söka ekonomiskt stöd från det svenska företagen och kan med glädje konstatera att man på många håll i näringslivet starkt tar avstånd från denna utveckling, säger Daniel Poohl, Chefredaktör för tidskriften Expo.