Pressmeddelanden

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO4 samt information om teckningsoptioner i serie TO4. Första handelsdag är den 27 februari 2019

2019-02-13 12:22 CET
Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeo...

Eyeonid Group AB (Publ) signs a pilot agreement with a major insurance company in Europe

2018-12-21 16:29 CET
​Eyeonid has signed an agreement with a major insurance company in Western Europe regar...

Eyeonid Group AB (Publ) tecknar pilotavtal med ett större försäkringsbolag i Europa

2018-12-21 16:28 CET
​Eyeonid har tecknat ett avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa gällande et...

Eyeonid Group AB (Publ) signs a letter of intent with a European insurance company regarding EyeOnID’s product

2018-12-19 15:26 CET
​Eyeonid has signed a letter of intent with a European multi-national insurance company...

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande EyeOnID’s produkt

2018-12-19 15:24 CET
​Eyeonid har tecknat en avsiktsförklaring med ett Europeiskt multi-nationellt försäkrin...

Eyeonid Group AB (publ) signs a letter of intent with a European insurance company

2018-12-07 08:34 CET
​Eyeonid has signed a letter of intent with a European insurance company regarding the ...

Eyeonid Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag

2018-12-07 08:33 CET
Eyeonid har tecknat en avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande p...

Eyeonid Group AB (publ) tecknar pilotavtal med en telekomoperatör i Västeuropa gällande EyeOnID 360° Modules riktat mot konsumentmarknaden

2018-10-15 14:59 CEST
Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har tecknat avtal med en telekomoperatör i Västeuropa ...

Eyeonid Group AB (Publ) signs a reseller agreement with Mr. Sören Timm regarding Eyeonid’s products for the German market

2018-10-15 12:02 CEST
Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) has signed a reseller agreement with Mr. Sören Timm re...