Pressmeddelanden

Naturvetarna stärker medlemsnyttan i ny organisation

2017-04-18 16:17 CEST
Naturvetarna, fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap, inför en ny organisatio...

Tuff arbetssituation för miljöchefer: Majoriteten upplever låg status, otillräckliga resurser och tidsbrist

2016-12-21 10:00 CET
Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är v...

Naturvetarna välkomnar regeringens satsning på djurskyddet

2016-04-13 17:50 CEST
Naturvetarna välkomnar regeringens omprioritering och satsning att tillskjuta extra med...

Naturvetarna förordar förhandlingslösning för flexpension

2016-04-06 17:45 CEST
Naturvetarna står bakom yrkandet om flexpension i årets avtalsrörelse men vill se en fö...

Svensk forskning behöver tillsvidareanställningar och gott ledarskap

2016-03-22 11:10 CET
Urholkade resurser, ett forskningsfinansieringssystem som drar undan mattan för lärosät...

Kollektivavtal förtjänar mer än en dag om året

2016-03-17 08:30 CET
När Naturvetarna frågar sina medlemmar om de har kollektivavtal svarar majoriteten ja. ...

Regeringen ignorerar missbruk av visstidsanställningar i högskolan

2015-12-14 06:05 CET
”Slut med missbruk av visstidsanställningar” skriver regeringen i en debattartikel i Af...

Ivar de la Cruz fortsätter leda Naturvetarna

2015-11-14 19:20 CET
En enig kongress valde kemisten Ivar de la Cruz som ordförande för Naturvetarnas 32 000...

Naturvetare prisas för renare hav

2015-11-13 20:00 CET
Laura Piriz har fått Naturvetarnas pris för förtjänstfulla insatser till gagn för natur...

Ledarskap och naturvetenskap möts på Naturvetarnas kongress

2015-11-13 07:24 CET
I dag startar Naturvetarnas kongress, som tar avstamp i den senaste hjärnforskningen. M...