Pressmeddelanden

Irak, folkrätten och kärnvapenfrågan: Uttalande från IrakSolidaritets styrelse inför årsdagen av USA-Storbritanniens olagliga angrepp på Irak 20 mars 2003

2019-03-03 20:38 CET
Onsdag 20 mars 2019 kl 18.00-20.00 anordnar IrakSolidaritet i samverkan med ABF Stockho...

Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 171114

2017-11-14 11:09 CET
Den 15 februari 2018 har det gått 15 år sedan den stora massmobiliseringen mot det komm...

Vädjan om hjälp till Kvinno-och barnsjukhuset i Falluja

2017-11-11 19:59 CET
IrakSolidaritet skrev till dig när du nyligen kommit hem från Irak och Falluja i mars i...

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

2017-10-10 11:26 CEST
I krigsövningen Aurora 17 deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som...

Segern i Mosul – vem är segraren?

2017-07-22 21:07 CEST
Iraks premiärminister utropade seger över IS i Mosul 9 juli. Återigen förstör USA samm...

Intervju med Baathpartiets internationelle sekreterare Dr. Khudhair Al Murshidy av Sigyn Meder IrakSolidaritet

2017-05-25 11:15 CEST
Sigyn Meder representerar en solidaritetsförening för det irakiska folket. Sverige/Stoc...

Kommentar till utrikesministerns uttalande om Irak i riksdagens interpellationsdebatt den 9 maj 2017

2017-05-23 17:59 CEST
Kommentar från IrakSolidaritet till utrikesministerns uttalande om Irak i riksdagens in...

Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 4 juli 2016 med tillägg 15 juli

2016-07-04 23:53 CEST
Fallujainsamlingen har sänt pengar till nödlidande flyktingar i Falluja Det fruktansvä...

Öppet brev om Irak till Sveriges utrikesminister 16 juni 2016

2016-06-18 11:35 CEST
Öppet brev till Sveriges utrikesminister ”De skapar en öken och de kallar det fred” T...