Pressmeddelanden

2015-11-06 14:41 CET Den Goda Jorden ideell förening Den ideella föreningen Den Goda Jorden har på eget initiativ översatt två av de informationsplanscher som FAO tagit fram med anledning av det internationella markåret 2015.

FAO inleder unikt samarbete med We Effect

2015-08-31 14:00 CEST We Effect I dag presenterar FN:s jordbruksorganisations FAO och We Effect ett globalt samarbete för att hjälpa fattiga bönder i världen. Genom samarbetet kommer många småskaliga jordbrukare kunna öka sina inkomster.

2015-08-28 14:46 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Söndag 30 augusti besöker FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva SLU i Uppsala. I fokus för besöket ligger forskning kring djurhälsa, uthållig animalieproduktion och friska lantbruksdjur med restriktiv användning av antibiotika för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR). AMR är ett strategiskt område på FAO:s agenda.

2015-01-21 07:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Generaldirektören för FN:s livsmedelsorganisation FAO, ​José Graziano da Silva, skickar ut nya signaler i debatten om mat kontra biodrivmedel. Vid konferensen Global Forum on Food and Agriculture i Berlin konstaterade han att det finns utrymme för att både producera livsmedel och energigrödor och att produktionen av energigrödor kan bidra till ett bättre jordbruk med högre livsmedelsproduktion.

2013-06-07 17:41 CEST FAO Utvecklingsländernas marknadskraft ökar - fokus på Kina. Enligt en ny rapport från OECD och FAO förväntas jordbruksproduktionen i världen öka med 1,5 procent per år under de kommande tio åren, vilket kan jämföras med en årlig tillväxt på 2,1 procent mellan år 2003 och 2012.

2013-06-04 16:48 CEST FAO Oacceptabelt höga kostnader för felnäringen i världen. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva pekar på de enorma sociala och ekonomiska kostnaderna som felnäring, det vill säga en felaktig sammansatt kost, innebär och efterfrågar därför målmedvetna ansträngningar för att bekämpa felnäring och hunger i världen.

2013-05-30 18:05 CEST FAO Överfiske i kombination med kraftig ökning av maneter leder till ond cirkel. Enligt en ny FAO-rapport kan en av orsakerna till minskande fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet vara den kraftiga ökningen av maneter.

2013-05-28 16:20 CEST FAO FAO förordar hållbara odlingsmetoder som svar på en ökad efterfrågan. Save and Grow (bevara och odla) är en miljövänlig odlingsmetod som initierats av FAO. Odlingsmetoderna kan på ett hållbart sätt öka avkastningen på kassava med upp till 400 procent och samtidigt bidra till att förändra synen på denna stapelföda från att vara basvara för fattiga människor till en gröda för alla på 2000-talet.

2013-05-15 16:55 CEST FAO Treårigt avtal för att främja småskaligt lantbruk och biologisk mångfald undertecknat. FAO och den internationella organisationen Slow Food har beslutat att inleda ett samarbete för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga lantbrukare och andra som arbetar på landsbygden.

2013-05-14 15:29 CEST FAO Ny studie om insekters betydelse för livsmedels- och foderkonsumtion. Skogar, träd på lantbruk och trädjordbruk är avgörande i kampen mot hunger och bör på ett bättre sätt integreras i en tryggad livsmedelsförsörjning samt i policyer som rör markanvändning.