Pressmeddelanden

2015-01-21 07:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Generaldirektören för FN:s livsmedelsorganisation FAO, ​José Graziano da Silva, skickar ut nya signaler i debatten om mat kontra biodrivmedel. Vid konferensen Global Forum on Food and Agriculture i Berlin konstaterade han att det finns utrymme för att både producera livsmedel och energigrödor och att produktionen av energigrödor kan bidra till ett bättre jordbruk med högre livsmedelsproduktion.

2013-06-07 17:41 CEST FAO Utvecklingsländernas marknadskraft ökar - fokus på Kina. Enligt en ny rapport från OECD och FAO förväntas jordbruksproduktionen i världen öka med 1,5 procent per år under de kommande tio åren, vilket kan jämföras med en årlig tillväxt på 2,1 procent mellan år 2003 och 2012.

2013-06-04 16:48 CEST FAO Oacceptabelt höga kostnader för felnäringen i världen. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva pekar på de enorma sociala och ekonomiska kostnaderna som felnäring, det vill säga en felaktig sammansatt kost, innebär och efterfrågar därför målmedvetna ansträngningar för att bekämpa felnäring och hunger i världen.

2013-05-30 18:05 CEST FAO Överfiske i kombination med kraftig ökning av maneter leder till ond cirkel. Enligt en ny FAO-rapport kan en av orsakerna till minskande fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet vara den kraftiga ökningen av maneter.

2013-05-28 16:20 CEST FAO FAO förordar hållbara odlingsmetoder som svar på en ökad efterfrågan. Save and Grow (bevara och odla) är en miljövänlig odlingsmetod som initierats av FAO. Odlingsmetoderna kan på ett hållbart sätt öka avkastningen på kassava med upp till 400 procent och samtidigt bidra till att förändra synen på denna stapelföda från att vara basvara för fattiga människor till en gröda för alla på 2000-talet.

2013-05-15 16:55 CEST FAO Treårigt avtal för att främja småskaligt lantbruk och biologisk mångfald undertecknat. FAO och den internationella organisationen Slow Food har beslutat att inleda ett samarbete för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga lantbrukare och andra som arbetar på landsbygden.

2013-05-14 15:29 CEST FAO Ny studie om insekters betydelse för livsmedels- och foderkonsumtion. Skogar, träd på lantbruk och trädjordbruk är avgörande i kampen mot hunger och bör på ett bättre sätt integreras i en tryggad livsmedelsförsörjning samt i policyer som rör markanvändning.

2013-05-10 16:40 CEST FAO FAO:s matprisindex uppåt för andra månaden i rad. FAO:s matprisindex steg med en procent, eller två punkter, under april. Precis som i mars drevs indexet nästan uteslutande av en kraftig ökning på priset för mejeriprodukter. Samtidigt ökade köttpriset marginellt medan andra livsmedelspriser sjönk.

2013-04-30 14:11 CEST FAO Fokus på samarbete och partnerskap med civilsamhället och privata sektorn. FAO:s styrande råd, som sammanträder en gång i halvåret för att utvärdera program- och budgetverksamheten, har godkänt två nya strategier som syftar till att stärka FAO:s samarbete med organisationer från civilsamhället och den privata sektorn.

2013-04-24 17:27 CEST FAO Organisationens genomförda reformarbete togs också upp vid FAO:s styrande råds möte. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva öppnade FAO:s styrande råds möte med att presentera organisationens nya arbets- och budgetprogram för perioden 2014-2015.