Pressmeddelanden

Kulturhistoriska fartyg i hela landet får ekonomiskt stöd

2012-05-10 12:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet har fördelat 1 miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får åtta olika fartyg med hemmahamnar längs den svenska kusten ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg och segelfartyg.

Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

2011-05-06 08:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio olika fartyg ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg, seglande lastfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg.

Fartyg med kulturhistoria får ökade bidrag

2010-05-11 08:20 CEST Sjöhistoriska museet Det ekonomiska stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg har fördubblats. Totalt 1 miljon kronor fördelas i år av Sjöhistoriska museet, mot tidigare 500 000 kronor per år. Det betyder att fler fartyg än vanligt kan ta del av bidraget, i år 12 olika fartyg. Tillsammans speglar de bredden på det maritima kulturarvet och betydelsen av alla eldsjälars engagemang för de flytande klenoderna.

Nio kulturhistoriska fartyg får statligt stöd

2009-05-12 16:42 CEST Statens maritima museer Sjöhistoriska museet har nu beslutat vilka historiskt värdefulla fartyg som får dela på 2009 års fartygsstöd om 500 000 kr. Bland årets mottagare av det ekonomiska bidraget finns såväl ångfartyg, segelskutor som torpedbåtar.