Pressmeddelanden

Miljonstöd till åtta historiska fartyg

Miljonstöd till åtta historiska fartyg

2017-05-23 07:55 CEST
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, fördelar nu 1 miljon kr...

Ekonomiskt stöd håller historiska fartyg flytande

Ekonomiskt stöd håller historiska fartyg flytande

2016-05-18 14:00 CEST
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt vär...

Ekonomiskt stöd håller k-märkta fartyg flytande

Ekonomiskt stöd håller k-märkta fartyg flytande

2014-04-24 09:00 CEST
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt vär...

Kulturhistoriska fartyg i hela landet får ekonomiskt stöd

Kulturhistoriska fartyg i hela landet får ekonomiskt stöd

2012-05-10 12:00 CEST
Sjöhistoriska museet har fördelat 1 miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fart...

Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

2011-05-06 08:00 CEST
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla farty...

Fartyg med kulturhistoria får ökade bidrag

Fartyg med kulturhistoria får ökade bidrag

2010-05-11 08:20 CEST
Det ekonomiska stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg har fördubblats. Totalt 1...

Nio kulturhistoriska fartyg får statligt stöd

Nio kulturhistoriska fartyg får statligt stöd

2009-05-12 16:42 CEST
Sjöhistoriska museet har nu beslutat vilka historiskt värdefulla fartyg som får dela på...