Pressmeddelanden

2015-11-26 09:00 CET RW Capital AB ​Ett nybyggnadsprojekt bestående av ett flerbostadshus och två radhuslängor som omgärdar en kringbyggd innergård. Sammanlagt kommer ca 60 bostäder i storlekarna 1 - 5 rok att byggas på Videvägen i Tyresö Strand med RW Capital AB som byggherre.

2015-11-25 15:23 CET AB Skånefabriken Station Stockholm City blir huvudstadens nya entré till kollektivtrafiken och kommer att ligga i kvarteret Orgelpipan 6 i centrala Stockholm. Skånefabriken har anlitats som leverantör av avstängningsanordningar till projektet.

2015-11-20 11:00 CET Rikshem Rikshem fortsätter att etablera sig i Norrland. Nu köper bolaget närmare 1 700 lägenheter av Akelius i Haparanda, Umeå och Östersund. Affären omfattar 47 bostadsfastigheter på totalt 120 000 kvadratmeter. Rikshem beräknas tillträda fastigheterna den första februari 2016.

2015-11-16 13:07 CET Slättö Slättö har förvärvat 216 lägenheter på Kanikenäsholmen i sydöstra Karlstad från Magnolia Bostad. Projektet omsluter 12 300 kvadratmeter BOA, drygt 100 parkeringsplatser, 55 båtplatser och ett antal sjöbodar.

 Nu invigs Vegalyckan - med skolbarn och studenter i samma hus

2015-11-13 07:30 CET Lunds kommun Exakt på dagen två år efter första spadtaget blir det festlig invigning. Huset som byggts i samarbete mellan Lundafastigheter; Lunds kommun och AF Bostäder, rymmer 260 barn och 170 studenter. Skolbarnen har varit på plats sedan terminsstarten och studenterna har precis flyttat in. Fredag den 20 november kl 12 inviger kommunalrådet Anders Almgren på scenen mellan matsalen och ”kullen” i parken.

Boverket om nya direktiv gällande energideklarationer

2015-11-06 10:09 CET Teknologisk Institut I januari är den uppskattade Energideklarationsdagen är tillbaka för att bringa reda i regelverk, energikartläggningen och nya direktiv från Boverket.

2015-10-26 08:08 CET Brostaden Fastighets AB Brostaden, dotterbolag inom Castellumkoncernen, har tecknat 5-årigt hyresavtal om 947 kvm med Samhall AB i fastigheten Sätesdalen 2 i Kista.

2015-10-23 07:00 CEST Rikshem Rikshem och Veidekke Bostad startar gemensamt bolag för förvärv och utveckling av ägande- och bostadsrätter. Redan i år släpps de första bostäderna till försäljning.

2015-10-19 15:01 CEST Fastighets AB Corallen Fastighets AB Corallen fortsätter att expandera i Jönköping genom att förvärva Vakten 11 med adress Batterigatan 9 och 11 på A6. –Förvärvet innebär att vi växer med flexibla lokaler för vård, hälsa, kontor och handel i ett starkt tillväxtområde, vilket ligger i linje med vår strategi, säger Claes Junefelt, VD i Fastighets AB Corallen. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd vid tillträdet.

2015-10-19 14:48 CEST Slättö Slättö Förvaltning har erhållit en markanvisning av fastighetsnämnden i Västerås stad. Slättö var en av de byggherrar som fick markanvisning i Öster Mälarstrands nästa etapp och tilldelades kvarter 1 och 4 om totalt 6 000 kvm BTA.