Pressmeddelanden

Growing intensity in the Swedish property market

2014-09-19 10:30 CEST Newsec As a result of a higher risk appetite, better access to financing and a lower risk of vacancies, the gap between the yield requirements for properties in and outside prime locations continues to decline. At the same time, according to the autumn edition of Newsec Property Outlook, favourable trends in rents and low vacancy rates are driving the total yield for properties in prime locations.

Ökande intensitet på den svenska fastighetsmarknaden

2014-09-17 08:02 CEST Newsec Ökande riskvilja, bättre tillgång till finansiering samt lägre vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter utanför bästa läge fortsätter att närma sig primärlägen. God hyresutveckling och låga vakanser driver samtidigt totalavkastningen för fastigheter i bästa läge, enligt höstens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras idag.

Luleå deltar på mässan Business Arena

2014-09-16 15:24 CEST Luleå Näringsliv Luleå kommun, Kronan Exploatering och Luleå Näringsliv åker imorgon till Stockholm för att marknadsföra Luleå på Sveriges ledande mötesplats för den svenska fastighetsbranschen, Business Arena.

Green Tenant Award öppnar för tävlingsbidrag

2014-09-16 12:00 CEST Nextport Business Relocation Partner AB För tredje året i rad utser Green Tenant Award Sveriges mest hållbara kontorshyresgäst. Prisutdelning sker på Stockholms Handelskammare den 13 november och leds av juryordförande Peter Örn.

Internet of Things för fastighetsbranschen

2014-09-16 11:50 CEST Tyréns Internet of Things (IoT) är ett växande område som får inverkan på allt fler sektorer och branscher. Men hur långt har fastighetsbranschen kommit med användandet av den nya tekniken? Hur kan den nya tekniken effektivisera denna sektor och vilka andra möjligheter och utmaningar för den med sig? Dessa är några frågor som Per Bjälnes från Tyréns kommer att tala om i en paneldebatt på Business Arena.

2014-09-16 08:00 CEST DATSCHA AB Datscha AB fortsätter sin offensiva satsning och lanserar ny tilläggstjänst med information om kommersiella hyresgäster på den svenska marknaden. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

Stabil utveckling för SveaReal

2014-09-09 10:15 CEST SveaReal AB SveaReal levererar ett förvaltningsresultat efter första halvåret som är i linje med prognosen och med ökade affärsvolymer jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet för första halvåret blev 57 MSEK (71). Under perioden har försäljningsarbetet intensifierats och fastighetsutvecklingen har koncentrerats till ett eget affärsområde.

Ewelina Tokarczyk Holm blir kommunikationschef på Einar Mattsson AB

2014-09-04 13:00 CEST Einar Mattsson Ewelina Tokarczyk Holm har fått uppdraget att ansvara för Einar Mattsson-gruppens kommunikation. Den 1 september tillträdde hon tjänsten som kommunikationschef i Einar Mattsson AB. Ewelina kommer även att ingå i Einar Mattssons koncernledning tillsammans med Stefan Ränk, Mikael Anjou, Fredrik Gamrell, Per Jutner och Lena Lindh.

2014-09-04 09:04 CEST RW Capital AB RW Capital bygger 23 nyproducerade lägenheter i Älvsjö med byggstart under hösten 2014. Det är bolagets första nyproduktionsprojekt och bolagets vd Marcus Hamberg menar att RW Capital har strävat efter att skapa många, prisvärda bostäder på liten yta.

Spaden i jorden för Kungälvs nya stadsdel

2014-09-03 16:17 CEST Förbo Onsdagen den 3:e september firades byggstarten av Kongahällatomten med ett symboliskt "första spadtag". Det största byggprojektet i Kungälv någonsin är nu i gång på allvar!