Pressmeddelanden

Ytterligare spets inom strategi och ledning

2015-05-20 13:10 CEST Ekan AB Alan Schürer förstärker vår starka uppställning ytterligare med över tio års erfarenhet som senior managementkonsult. I konsultbranschen har han tidigare varit delägare/partner och haft ledande befattningar, så som nordisk konsultchef, produktansvarig (Strategi & Styrning) och ansvarig för olika marknader så som fastighetsbranschen och offentlig sektor.

Vi bygger vidare på varumärket Ecopilot

2015-05-07 09:58 CEST Kabona Kabona AB har i slutet av år 2014 påbörjat arbete att stärka och bygga vidare på varumärket Ecopilot®. Detta har resulterat i att man har tagit fram ett nytt kommunikations koncept och ny hemsida.

Förslag om effektiv fastighetsförvaltning

2015-05-06 09:01 CEST Svenska kyrkan ​Svenska kyrkans utjämningsutredning har lagt fram sina förslag för kyrkostyrelsen, i form av betänkandet ”Gemensamt ansvar. En utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.” Betänkandet går nu ut på remiss till ca 700 remissinstanser. Beslut ska fattas vid kyrkomötet hösten 2016.

2015-05-06 08:28 CEST Tenant & Partner ​Länsförsäkringar Stockholm flyttar sitt huvudkontor från Gärdet till Frösunda norr om Stockholm. Hyresvärd blir Credit Suisse och tillträde sker under det första halvåret 2016. Tenant & Partner har bistått som rådgivare till Länsförsäkringar Stockholm och Newsec har agerat rådgivare och förvaltare åt fastighetsägaren Credit Suisse.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 1

2015-05-06 07:00 CEST Veidekke i Sverige God orderingång och ökad aktivitet inom entreprenad samt stark försäljning av bostäder

Fastigheternas internet

2015-04-14 09:05 CEST Ekan AB Bland annat på grund av fastigheters specifika egenskaper, men även andra branschfaktorer, verkar det som att fastighetsbranschen nu kommer att gå i bräschen för utvecklingen av styrning och ledning i en uppkopplad affärsmiljö. Den 6 maj anordnar Ekan Management ett seminarium på ämnet tillsammans med Electrolux, HSB, Chalmers och Göteborg Energi.

2015-04-13 13:46 CEST Fastighets AB Corallen Fastighets AB Corallen växer och köper 50 procent av aktierna i Henry Ståhl AB som efter omstrukturering består av 13 fastigheter i Norrköping och nio i Linköping.

2015-04-10 15:49 CEST Fastighetsägarna Stockholm Fastighetsägarna Stockholm, som i Solna företräder drygt 100 fastighetsägare, har idag frånträtt förhandlingen om 2015 års hyreshöjning. Fastighetsägarna Stockholm beklagar detta då den stora majoriteten av övriga hyresförhandlingar i Stor-Stockholm är klara.

2015-04-09 07:45 CEST Tenant & Partner Fortum Distribution flyttade nyligen in i nya lokaler på Energigatan i Kungsbacka. Tenant & Partner har varit rådgivare i projektet.

Einar Mattsson: 5,7 miljarder till nya bostäder

2015-04-01 13:49 CEST Einar Mattsson Einar Mattssons årsberättelse för 2014 visar dels på en stabil tillväxt dels att koncernens finansiella ställning fortsatt är mycket stark. Det är helt i linje med koncernens långsiktiga ambitioner att växa. Med aktuell projektportfölj planerar man att investera cirka 5,7 miljarder i bostadsprojekt i Stockholmsregionen de kommande fem åren.