Pressmeddelanden

Privata investerare om infrastrukturen: Osäkra regler hindrar trots nya miljarder

2014-07-02 13:42 CEST Deloitte Sverige har stora behov av investeringar i infrastruktur, men tillgängliga medel verkar inte räcka. "Framtidens infrastruktur - hur finansieras den?" var temat för ett seminarium som arrangerades i Almedalen av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden.

Brostaden välkomnar Veolia till Bromma

2014-06-30 07:00 CEST Brostaden Veolia Transport Sverige AB flyttar in på Karlsbodavägen i Mariehäll. De kommer hyra sammanlagt 1 430 kvm.

Trafikverket flyttar in i nytt kontorshus på A6-området

2014-06-27 10:00 CEST Fastighets AB Corallen Fastighets AB Corallen fortsätter sin expansion i Jönköping. Ny hyresgäst i ett nybyggt kontorshus på A6-området blir Trafikverket. Trafikverket kommer att hyra övervägande del av huset och etablera sitt regionkontor och sin förarprovsverksamhet där. Byggnationen kommer att påbörjas inom kort och beräknas stå färdigt vid halvårskiftet nästa år.

2014-06-25 14:30 CEST Fastighets AB Corallen Coop öppnar en fullsorterad livsmedelsbutik i Atollen i centrala Jönköping. Även Systembolaget etablerar en butik i de nya citykvarter som håller på att färdigställas vid Munksjön. Corallens avtal med Coop och Systembolaget innebär att alla kommersiella ytor i projektet nu är uthyrda, bortsett från någon enstaka mindre butiks- och kontorslokal.

2014-06-24 09:00 CEST Newsec Newsec har varit rådgivare till Christian Berner Invest AB vid försäljningen av fastigheten Härryda Solsten 1:118. Köpare är Eklandia Fastighets AB. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 85 miljoner kronor.

Ny onlinetjänst gör att alla kan investera i fastighetsprojekt

2014-06-18 10:32 CEST Tessin Nordic AB Nu lanserar Tessin Nordic AB den första crowdfunding-tjänsten för fastigheter i Sverige. Tjänsten möjliggör för allmänheten att tillsammans investera i attraktiva fastighetsprojekt samtidigt som fler, och annorlunda, byggnationer kommer att kunna genomföras. Via Tessin.se kan privatpersoner och företag bli delägare direkt i fastighetsprojekt, utan krångliga avgiftsstrukturer och dyra mellanhänder.

2014-06-17 14:20 CEST Fastighets AB Corallen Nu etablerar Systembolaget ännu en butik i Linköping – inom det nya handelsområdet Djurgården som öppnar under 2015. Det är Fastighets AB Corallen, etablerat i Linköping sedan år 2007, som blir hyresvärd.

Ny tjänst ger mäklare och byggbolag bättre marknadskoll

2014-06-13 13:30 CEST Hemnet Hemnet lanserar en ny tjänst för marknadsandelsstatistik. Tjänsten baseras på antalet objekt till salu på Hemnet och riktar sig främst mot fastighetsmäklarföretag och byggbolag.

Skatteförslag dråpslag för bostadsbyggandet

2014-06-12 13:12 CEST SABO AB Företagsskattekommittén, vars betänkande presenterades idag, föreslår ett avdragsförbud för negativa räntenetton kombinerat med ett schablonavdrag med 25 procent av den skattemässiga inkomsten. – Förenklat sett skulle det innebära att 75 procent av företagens rörelseresultat skulle beskattas. Det skulle strypa nyproduktionen av bostäder i Sverige, varnar Kurt Eliasson, VD för SABO.

2014-06-12 07:00 CEST Newsec Djurgårdsstadens Fastigheter har förvärvat tomträtten Rotterdam 1 i Värtahamnen, Stockholm. Bland hyresgästerna återfinns bland andra SVT och Procter & Gamble. Affären sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 395 MSEK.