Pressmeddelanden

Nytt arbetssätt ska ge fler nya Sibyllarestauranger

2014-01-24 11:27 CET Sibylla Sibyllakedjan vill öka omsättningen från dagens 700 mkr till 900 mkr, och målet är att både attrahera fler gäster och etablera nya anläggningar. Därför har man utvecklat en ny affärsmodell som ska underlättar etableringar, i kombination med fortsatt fokus på att modernisera konceptet.

Stockholms stad samlar fastighetsbranschen för ökad hållbarhet

2014-01-22 12:01 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Tillsammans med ett antal av de ledande fastighetsföretagen i Stockholm har Stockholms stad inlett ett samarbete som syftar till att sätta ökat fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet. Arbetet ska bedrivas inom ramen för en nybildad grupp kallad Stockholms stads forum för hållbara fastigheter.

2014-01-21 16:27 CET Region Skåne Igår blev det klart vem som bygger Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg tillsammans med Regionservice. Den 7 januari meddelades tilldelningsbeslut till MVB Syd AB som kommit in med bästa anbudet. Ingen har ansökt om överprövning under avtalsspärren och avtalet har skrivits under av båda parterna.

2014-01-20 08:03 CET Hyresgästföreningen region Mitt Det saknas 500 studentbostäder i Örebro. Antalet inflyttande universitetsstudenter har ökat till 80% enligt Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och trenden ser ut att hålla i sig. Både Hyresgästföreningen och Örebro studentkår ser allvarligt på utvecklingen och uppmanar nu både politiker och fastighetsägare att bygga studentbostäder innan konsekvenserna drabbar Örebros utveckling.

Skandias regionkontor till Atollen

2014-01-17 10:52 CET Fastighets AB Corallen I mars flyttar Skandias regionkontor till kvarteret Atollen i centrala Jönköping. Försäljningschef Christer Thureson ser fram emot flytten, som han menar ligger helt i linje med Skandias fortsatta utveckling som kundstyrd bank- och försäkringskoncern.

Orden som lockar svenska bostadsköpare

2014-01-16 15:54 CET Hemnet Egen balkong, vacker utsikt över vatten och mys framför brasan. Det är några av de saker som svenska bostadsspekulanter drömmer om. Detta visar Hemnets senaste sammanställning av de vanligaste sökorden på sajten.

2014-01-15 10:00 CET Trygg-Hansa Fastighetsfonden Areim II köper Trygg-Hansas kontorsfastighet på Fleminggatan.

2014-01-09 10:00 CET Newsec Newsec rekryterar Anders Molin som kommersiell projektledare inom Retail Development Newsec Sweden. Anders kommer närmast från TK Development där han arbetat som projektutvecklare av köpcentrum och handelsplatser.

2014-01-07 08:39 CET Brostaden Fastighets AB Brostaden har tecknat ett treårigt hyreskontrakt med Edström Logistics på Tallbacksgatan i Rosersberg. De kommer att hyra 5 000 kvm och inflyttning kommer att ske under våren 2014.

Fastigheter utanför ”bästa läge” vinnare under 2013

2014-01-03 08:00 CET Newsec Det var ett tydligt skifte på den svenska fastighetsmarknaden under 2013. Transaktionsaktiviteten för fastigheter utanför citylägen ökade samtidigt som direktavkastningskraven för fastigheter i innerstads- och närförortslägen sjönk. Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till närmare 91 miljarder kronor under 2013.