Pressmeddelanden

2015-04-28 14:13 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-23 13:43 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB, som är Bergs Kommuns fastighetsbolag, har idag haft bolagsstämma. Vid bolagsstämman utsågs Kent Rosenqvist, Rätan, till ny styrelseordförande.

Bergs Hyreshus AB´s resultat år 2014: drygt 750 kkr

2015-04-22 14:09 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har fortsatt redovisa ett positivt resultat. Bolaget har genomfört omfattande åtgärder för att under de senaste åren förbättra bolagets ställning och resultat. Det är därför extra glädjande att se trenden med positiva årsresultat bestå.

2015-04-20 13:31 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-13 15:19 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-13 15:13 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-13 15:04 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-13 14:58 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-13 14:35 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-13 14:28 CEST Hyresgästföreningen region Sydost