Pressmeddelanden

2014-04-22 12:24 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Östergötlands län: Ett rum och kök – 12 månader Två rum och kök – 16 månader Tre rum och kök – 16 månader Fyra rum och kök – 18 månader

2014-04-22 12:18 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Kronobergs län: Ett rum och kök – 5 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 10 månader Fyra rum och kök – 16 månader

2014-04-22 12:13 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Kalmars län: Ett rum och kök – 20 månader Två rum och kök – 15 månader Tre rum och kök – 16 månader Fyra rum och kök – 26 månader

2014-04-22 12:09 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Blekinges län: Ett rum och kök – 4 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 13 månader Fyra rum och kök – 20 månader

2014-04-22 12:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Blekinges län: Ett rum och kök – 4 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 13 månader Fyra rum och kök – 20 månader

2014-04-22 11:59 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Gotlands län: Ett rum och kök – 30 månader Två rum och kök – 42 månader Tre rum och kök – 36 månader Fyra rum och kök – 42 månader

2014-04-16 16:03 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har rekryterat Therese Gripenfjäll som ny ekonomichef. Therese har sedan årsskiftet verkat i företaget som t.f. ekonomichef och har en bakgrund som konsult inom redovisning och affärssystem.

Riksbyggen uppnår och överträffar CO2-mål i förtid

2014-04-16 13:14 CEST Riksbyggen Bygg- och bostadsbranschen står för en stor del av klimatpåverkande utsläpp av koldioxid (CO2) vid produktion och förvaltning av fastigheter. Riksbyggen vill visa att det genom medvetet och långsiktigt arbete går att minska dessa utsläpp.

2014-04-14 14:55 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Färsk statistik från Statistiska centralbyrån, beställd av DN, visar att det råder stor brist på bostäder i växande kommuner. En av dessa är Växjö, där det redan har byggts 2 006 bostäder för lite och det lär bara bli värre eftersom fler vill flytta hit eller flytta hemifrån.

Vi etablerar Hantverkshus i Svenstavik! Välkomna till Öppet hus 15/4 kl 15-17

2014-04-11 09:47 CEST Bergs Hyreshus AB 15/4 kl 15-17 är det öppet hus hos Hantverkshuset i Svenstavik. Hantverkshuset är det nya namnet på fd ACBs lokaler där Bergs Hyreshus AB genomför en succesiv omvandling till ett företagarcentra med redan flera etablerade företag. Under det öppna huset kan man titta på lokalerna, ta en kopp kaffe och givetvis träffa alla glada företag som finns här. Såväl media som allmänheten är välkomna!