Pressmeddelanden

2014-08-29 08:00 CEST Fastighetskontoret, Stockholms stad Idag öppnar Stockholms stads forum för hållbara fastigheter tillsammans med Sweden Green Building nomineringen för ett nytt pris, som syftar till att stimulera fastighetsbranschens arbete med att i samarbete med hyresgäster och andra brukare hållbarhetsanpassa beståndet av fastigheter.

2014-07-16 16:49 CEST Mejram kommunikation Nu lanserar en ny uppdaterad version av fastighetskontrollen. (www.fastighetskontrollen.nu) Nu med stöd för att göra kontrollpunkter till ServiceOrder som skickar mail till beställare och till utförare efter beställning.

2014-07-01 18:36 CEST RMFS - Ring mig fastighetsservice RMFS-Ring mig fastighetsservice har vidarutvecklats med fastighetsförvaltnings kompetens. Vi har tagit steget att kunna erbjuda ett helhetskoncept med förvaltning och fastighetsdrift och underhåll.

Nu flyttar de första familjerna in i den nya stadsdelen i Folkets Park, Linköping

2014-06-26 15:35 CEST HSB Östergötland I morgon, fredagen den 27 juni, är det dags för de första familjerna att flytta in i radhusen i etapp 1. Radhusområdet som kallas för Parkstaden, finns i två olika husstorlekar, 130 kvm och 115 kvm. Bygget i Parkstaden är uppdelad i fyra etapper. Etapp två är också slutsåld och här kommer man att flytta in i slutet av oktober.

Urban Design och Selgas Cano vinnare i arkitekttävlingen om Tekniska nämndhuset, Söderstaden

2014-06-26 13:49 CEST Fastighetskontoret, Stockholms stad Urban Design och Selgas Cano har, med sitt förslag ”Drivhus”, vunnit arkitekttävlingen om Tekniska nämndhuset, Söderstaden.

2014-06-25 07:13 CEST Fasticon Fasticon AB har haft i uppdrag att ta fram förslag på ny strategi och organisationsstruktur för Fortifikationsverkets strategiska fastighetsförvaltning.

2014-06-18 13:35 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB handlar upp yttre skötsel för fastighetsbeståndet. Entreprenaden omfattar markskötsel, städning av markytor samt snöröjning vid hela Bergs Hyreshus ABs fastighetsbestånd inom Bergs kommun.

2014-06-17 15:17 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Onsdagen den 18:e är vi med egna lägenhet till Hylands torg i Tranås för att diskutera bostadsbristen.

Succé för HSB Brf Hagen i Ullstämma. Slutsålt på mindre än tre månader!

2014-06-16 16:36 CEST HSB Östergötland Den 15 mars säljstartade vi brf Hagen, som har bästa läget i nya Ullstämma. Bostadsrättsföreningen innehåller totalt 26 hus fördelade på 18 radhus och 8 parhus. Mindre än tre månader senare är alla husen sålda! När vi tog fram underlag för brf Hagen hade vi den unga familjen i fokus. Husen byggs som lågenergihus för att certifieras och klassas enligt Miljöbyggnad.

2014-06-09 15:29 CEST Qimtek Group AB BRF-Mappen samlar alla leverantörer av produkter och tjänster som specialiserar sig på bostadsrättsföreningar och samfälligheter på en ny hemsida.