Pressmeddelanden

Bergs Hyreshus har inlett 2015 års hyresförhandling

2015-11-24 08:33 CET Bergs Hyreshus AB I dag har Bergs Hyreshus AB inlett 2015 års hyresförhandling. Bergs Hyreshus AB motiverar behovet av hyreshöjning med ökade kostnader för underhåll och förbättrad skötsel för bostäderna i beståndet. Kostnadsökningen är motiverad för att hålla en för hyresgästerna acceptabel kvalitet i driften. Själva förhandlingen äger rum under början av december.

Det nya boendet för ensamkommande asylsökande barn placeras i Myrviken. Bergs Hyreshus AB går vidare i processen.

2015-11-20 13:57 CET Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har fattat beslut om placeringen utav nytt boende för ensamkommande asylsökande barn. Valet har fallit på mark som bolaget redan äger och som ligger i Myrviken. Valet har gjorts utifrån närhet till skola, fritidsaktiviteter, lokaltrafik, kvalitet på marken samt närheten till de el och VA anslutningar som behövs.

Bergs Hyreshus AB bygger boende för ensamkommande asylsökande barn

2015-11-16 16:48 CET Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB bygger på beställning från Bergs Kommun boende för ensamkommande asylsökande barn. Målsättningen är att första byggnationen ska vara klar till senast mitten av januari. Behovet är snabbt och stort och kommer som det ser ut i dagsläget att ske i flera etapper.

2015-10-18 14:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Hyresgästföreningen går emot Växjö kommuns planer på utförsäljning av 2000 lägenheter, och mot 25 miljoner i utdelning till Växjö kommun.

2015-10-16 11:24 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

TH Real Estate anlitar Property Partner för köpcentrumet Nova Lund i Lund

2015-10-07 16:30 CEST Property Partner TH Real Estate, ger Property Partner i uppdrag att ansvara för teknisk förvaltning avseende köpcentrumet Nova Lund i Lund. Uppdraget omfattar 26.000 kvm och innebär att Property Partner ytterligare utvecklar sin verksamhet i regionen.

Årets torghandlare utsedd

2015-10-06 14:43 CEST Fastighetskontoret, Stockholms stad Utmärkelsen ”Årets torghandlare 2015” gick till Martin Martinov och hans medarbetare på Karlaplan 1 Frukt & Grönt, Karlaplan. Utmärkelsen delades ut av Jan Valeskog (S) biträdande finansborgarråd ut den 6 oktober 2015.

2015-10-05 08:07 CEST Fastighetskontoret, Stockholms stad Utmärkelsen ”Årets torghandlare” delas ut tisdagen den 6 oktober 2015 klockan 13.30 av Jan Valeskog (S), ordförande i fastighetsnämnden. Utdelningen sker på Karlaplan.

Ny förskola planeras i Myrviken - Bergs Hyreshus AB ska bygga

2015-10-02 13:58 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB förbereder nu upphandling av ny förskola i Myrviken. Intentionsavtal är klart med Bergs Kommun som kommer att hyra förskolan. Behovet av fler förskoleplatser i Myrviken - Oviken området är stort. Förskoleverksamheten är trångbodd och det är en expansiv bygd med stor efterfrågan på boende. Det ger också en ökad efterfrågan på samhällsservice, vilken nu kommer att utökas.

Fastum tar ytterligare steg för att förbättra servicen till kunderna

2015-10-01 12:16 CEST Fastum UBC Förvaltning AB Fastum tar ytterligare steg för att förbättra servicen till kunderna. Genom att förvärva KRONAN Försäkringskonsult AB kan nu Fastum erbjuda bostadsrättsföreningarna : • att KRONAN gör upphandling av er fastighetsförsäkring regelbundet • service i alla typer av försäkringsfrågor • att KRONAN företräder föreningen i all kontakt med försäkringbolaget