Bilder

Anna Wahlström, kommunikationschef

2014-09-04 09:04 CEST Fastighetskontoret, Stockholms stad

Kontorshus Hackåsvägen 29, Hackås

2014-07-25 08:58 CEST Bergs Hyreshus AB

Hantera Styra

2014-04-11 14:41 CEST Aptus Elektronik AB Man ska inte behöva vara IT-expert för att sköta den dagliga driften av ett Aptus-system. Det är i detta program du inspekterar Aptus-systemets loggar och status. Du kan administrera nycklar, fjärrboka tvättstugor och administrera kommunikationstavlorna Agera 19. Det är även i detta program du skapar behörigheter, portkoder och registrerar telefonnummer för portuppringning.

Hantera Styra

2014-04-11 14:40 CEST Aptus Elektronik AB Man ska inte behöva vara IT-expert för att sköta den dagliga driften av ett Aptus-system. Det är i detta program du inspekterar Aptus-systemets loggar och status. Du kan administrera nycklar, fjärrboka tvättstugor och administrera kommunikationstavlorna Agera 19. Det är även i detta program du skapar behörigheter, portkoder och registrerar telefonnummer för portuppringning.

Hantverkshuset i Svenstavik

2014-04-11 09:44 CEST Bergs Hyreshus AB

Illustrationsbild över området, brf Hagen i Ullstämma

2014-03-13 18:37 CET HSB Östergötland

Aptus Värdens-bästa-vän-tshirt på scen!

2014-01-29 14:10 CET Aptus Elektronik AB I lördags gjorde Aptus världens-bästa-vän-tshirt scendebut.

Signering 2014-01-22 Hållbara fastigheter

2014-01-24 08:49 CET Fastighetskontoret, Stockholms stad Tillsammans med ett antal av de ledande fastighetsföretagen i Stockholm har Stockholms stad inlett ett samarbete som syftar till att sätta ökat fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet. Arbetet ska bedrivas inom ramen för en nybildad grupp kallad Stockholms stads forum för hållbara fastigheter.

Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB

2014-01-14 22:22 CET Bergs Hyreshus AB

Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB

2014-01-14 22:20 CET Bergs Hyreshus AB