Pressmeddelanden

2012-03-09 09:43 CET Statistiska centralbyrån, SCB Sverige har inte krympt, men ett mer detaljerat underlag samt en annan beräkningsmetod har gett en landareal som är något mindre än tidigare. Landarealen beräknas vara ca 3 000 km2 mindre än vid den senaste beräkningen.