Pressmeddelanden

2012-05-11 09:42 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Tjänsteprisindex steg med 1,2 procent från fjärde kvartalet 2011 till första kvartalet 2012. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,5 procent. Sedan första kvartalet 2011 har Tjänsteprisindex stigit med 2,2 procent.

2012-03-07 06:00 CET Sodexo AB I januari 2013 slår serviceleverantören Sodexo upp dörrarna för den restaurang som kommer att utgöra hjärtat i den 16 våningar höga kontorsbyggnaden på Ullevigatan 17-19 i Göteborg. Den nya, miljöanpassade fastigheten ägs av NCC Property Development och man räknar med att den kommer att rymma upp till cirka 1 000 personer.

Restaurangen tar plats på det femstjärniga kontoret

2011-12-29 07:30 CET Sodexo AB Förstklassig mat ger konkurrensfördelar när kontor ska locka till sig hyresgäster. Ett exempel på det är kontorsfastigheten Luma i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Det femstjärniga kontoret

2011-12-29 07:30 CET Sodexo AB Precis som hotellen vill nu fastighetsbranschen erbjuda femstjärnig service. Ett exempel på det är kontorsfastigheten Luma i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Bollnäs kommun väljer Sodexo för driftteknisk förvaltning

2011-06-30 10:20 CEST Sodexo AB Bollnäs kommun har tecknat avtal med Sodexo som avser driftteknisk förvaltning med tillsyn och skötsel av byggnader och dess tekniska installationer i kommunen. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 21 miljoner kronor. Avtalet gäller i tre år från och med den 1 augusti 2011 med option på två år.

Coop i Mellansverige förnyar avtal med Sodexo

2011-04-14 07:18 CEST Sodexo AB Sodexo har genom förnyat förtroende tecknat ett treårigt avtal med CIKAB avseende 53 Coop-butiker i Mellansverige. Avtalet gäller teknisk service av butikskyla med ett sammanlagt kontraktsvärde på 9,6 miljoner kronor.

Fortifikationsverket väljer Sodexo för fastighetsdrift inom Ronneby Garnison

2011-04-13 13:00 CEST Sodexo AB Fortifikationsverket, en av Sveriges största fastighetsägare, har tecknat avtal med Sodexo avseende fastighetsdriften vid F17. Uppdraget som gäller fr.o.m. den 1 april 2011 omfattar tillsyn, skötsel, akut felavhjälpande, underhåll av mark, byggnader och anordningar av Fortifikationsverkets fastigheter inom Ronneby Garnison samt vissa administrativa uppgifter.

2011-03-23 10:02 CET Sodexo AB Bostadsföretaget Lulebo förlänger sitt serviceavtal med Sodexo Facilities Services med två år. Avtalet är värt 16 miljoner kronor per år och omfattar drift, städning och underhåll av fastigheter, affärslokaler och utemiljöer i Luleå.

Sodexo vinnare när AGA samordnar servicetjänster

2011-02-24 11:33 CET Sodexo AB Sodexo tar över flera servicetjänster hos AGA Gas AB i Sverige. Uppdraget omfattar bland annat städtjänster, reception, vending, vaktmästeri, posthantering och säkerhet på ett flertal platser i Sverige. Avtalet gäller i tre år med möjlighet till två års förlängning, värdet beräknas i dagsläget uppgå till 42,5 miljoner kronor.

ISS erbjuder 50 000 kronor på Facebook

2010-11-10 08:00 CET ISS Facility Services AB Trots att arbetslösheten är fortsatt hög i Sverige, är det svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft i fastighetsbranschen. ISS, som är landets största tjänsteföretag, tar därför ett okonventionellt grepp för att hitta en säljande affärsutvecklare till affärsområdet Fastighetstjänster.