Bilder

Mikael Ericsson och Stefan Isebring vid installationen av Hymenopteran Bosatsu

2014-06-30 09:34 CEST Harp Art Lab Den 29 juni installerades HYMENOPTERAN BOSATSU vid Harp Art Lab, Harplinge väderkvarn. Skulpturen, av konstnären, musikern och skulptören Leif Holmstrand, ingår i BZZZ! Internationell Ljudkonst Festival 2014.

HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand

2014-06-30 09:29 CEST Harp Art Lab HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand ingår i BZZZ! Internationella Ljudkonst Festival 2014. Skulptur är född ur schizofrenirelaterade fantasier om en levande träningscykel, och ur vanföreställningar gällande jätteinsekters reproduktion via ljud. En sång ingår i verket där konstnären spelat in sin insektsröst, lager på lager till en rymdbikör: Hymenopteran Bosatsu Song.

HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand installeras vid Harp Art Lab

2014-06-30 09:23 CEST Harp Art Lab Från installerandet av HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand 29 juni 2014. Verket ingår i BZZZ! Internationell Ljudkonst Festival 2014, Harp Art Lab, Harplinge

HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand installeras vid Harp Art Lab

2014-06-30 09:19 CEST Harp Art Lab Från installerandet av HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand 29 juni 2014. Verket ingår i BZZZ! Internationell Ljudkonst Festival 2014, Harp Art Lab, Harplinge

HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand

2014-06-30 09:12 CEST Harp Art Lab HYMENOPTERAN BOSATSU är ett plats-specifik verk av konstnären, poeten och musikern Leif Holmstrand som ingår i BZZZ Internationell Ljudkonst Festival 2014, Harp Art Lab, Harplinge väderkvarn. Skulpturen är född ur schizofrenirelaterade fantasier om en levande träningscykel, och ur vanföreställningar gällande jätteinsekters reproduktion via ljud.

HYMENOPTERAN BOSATSU av Leif Holmstrand

2014-06-30 09:07 CEST Harp Art Lab HYMENOPTERAN BOSATSU är ett plats-specifik verk av konstnären, poeten och musikern Leif Holmstrand som ingår i BZZZ Internationell Ljudkonst Festival 2014, Harp Art Lab, Harplinge väderkvarn. 2013 installerade konstnären två andra skulpturer på fasaden till byggnaden, "High Restrainment" och "Babies in a Net, som tillsammans nu bildar en trilogi.

Jacob Holmström och Anton Bjuhr från Gastrologik

2014-06-29 12:34 CEST FUTUREPERFECT

John Manoochehri

2014-06-29 12:26 CEST FUTUREPERFECT

BZZZ! för 35 Rullbandspelare

2014-06-27 23:47 CEST Harp Art Lab Stefan Isebring (th) och Hanna Östergrens konsert för 35 rullbandspelare, Nyckelharpa, Cello, Theremin, Opera-bin och Rock-humlor kommer att inviga BZZZ! festivalen den 4 Juli. Harp Art Labs konstnärlige ledare Mikael Ericsson (tv) bistår med att försöka laga Hannas theremin.

Bzzz! Badges

2014-06-27 10:51 CEST Harp Art Lab DELTAGARE I BZZZ! Charli Clark/Can Uzer, Agnes Mercedes, Rima Otilia Qvale, Leif Holmstrand, Michele Collins, Ruta Vitkauskaite, Bioni Samp, Maciej Baczyk/Aga Jarzabowa, Mikael Reuter, Simon Mattisson, Klara Andersson, Niklas Sjösvärd, Softday (Mikael Fernström/Sean Taylor), Rickard Fredborg, Ann Louise Liljedahl, Stefan Isebring/Hanna Östergren, Sara B Nilsson & Mikael Ericsson