Pressmeddelanden

Finansräkenskaper, 3:e kvartalet 2010: Toppnotering för hushållens förmögenhet

2010-12-21 09:50 CET
Hushållens nettoförmögenhet steg till det högsta värdet någonsin i slutet av det tredje...

Finansräkenskaper, 2:a kvartalet 2010:Hushållen sålde av aktier och aktiefonder

2010-09-23 09:40 CEST
Hushållen valde under andra kvartalet 2010 att sälja av både aktier och aktiefonder til...

Finansräkenskaper, 1:a kvartalet 2010: Hushållens finansiella förmögenhet ökade

2010-06-24 09:38 CEST
Hushållens finansiella förmögenhet ökade med 171 miljarder kronor under första kvartale...

Finansräkenskaper, 4:e kvartalet 2009: Statens sparande kraftigt negativt

2010-03-25 09:41 CET
Statens finansiella sparande var minus 54 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2009 ...

Sparbarometern, 4:e kvartalet 2009: Hushållens skulder ökade kraftigt

2010-02-17 09:35 CET
Hushållen ökade sina lån med 59 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2009. Totalt ha...

Finansräkenskaper, 1:a kvartalet 2009: Högt hushållssparande

2009-06-25 09:42 CEST
Hushållen hade ett finansiellt sparande på 53 miljarder kronor under första kvartalet. ...

Finansräkenskaper, 4:e kvartalet 2008: Hushållen köpte fler aktier trots skakig börs

2009-03-26 09:39 CET
Hushållen nettoköpte aktier under fjärde kvartalet i fjol. De köpte aktier för 14 milja...

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008: Hushållens förmögenhet krymper

2008-12-18 09:43 CET
Under tredje kvartalet minskade hushållens finansiella tillgångar med 150 miljarder kro...