Pressmeddelanden

Återförsurning hotar med neddragen kalkning

2013-12-19 11:23 CET Sportfiskarna Sportfiskarna lanserar nu en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och påverkan i frågan. Kalkningen är fortsatt nödvändig för sportfisket i stora delar av landet.

Så kan du rädda Östersjön på Allt för sjön 2014

2013-12-17 15:40 CET Stockholmsmässan Inga pekpinnar – utan nya och enkla tips på vad man kan bidra med för att få en renare Östersjön. Det kommer besökarna på Allt för sjön att få många av när Skandinaviens största båtmässa öppnar den 1 mars 2014 på Stockholmsmässan.

Ian A. Fleming är KSLA:s första Wallenberg-professor

2013-12-16 15:06 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Akademien har utsett professor Ian A. Fleming, Memorial University of Newfoundland, Kanada, till innehavare av 2014 års KSLA Wallenbergprofessur. Professor Fleming kommer att knytas till Göteborgs universitet för att där tillföra ny kompetens för att stärka verksamheten inom fiske och vattenbruk. Professuren har inrättats med stöd av en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

2013-12-06 07:52 CET Havsmiljöinstitutet Forskning visar att ett kommersiellt fiske som är inriktat på en särskild fiskstorlek kan orsaka genetiska förändringar hos fisken. Enligt en artikel som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science i dag kan det resultera i att fisken blir mindre och att den blir könsmogen vid en lägre ålder.

Bred säkerhetssatsning ska minska isolyckor

2013-12-04 07:00 CET Svenska Livräddningssällskapet De senaste nio åren har i genomsnitt 13 personer omkommit i drunkningsolyckor på is varje år. Under 2013 har hittills 8 personer omkommit, vilket är fler än de senaste åren. För att öka svenskarnas kunskap och trygghet nysatsar ett antal organisationer på portalen issakerhet.se, en informationssida om issäkerhet.

2013-12-02 12:39 CET Jighead HB / iFiske.se Sommens fiskevårdsområde var en av pionjärerna i Sverige på att ta till sig trenden med digitala fiskekort. Det har länge gått att köpa Sommens fiskekort via nätet och mobilen. Nu tar föreningen steget fullt ut in i den nya tidsåldern och kommer helt att ta bort de traditionella tryckta fiskekorten. Från och med årsskiftet kommer alla fiskekort att utfärdas elektroniskt i samarbete med iFiske,

Pant på Fältöversten ger mer fiskevård i Stockholm

2013-11-26 08:35 CET Sportfiskarna ICA Fältöversten på Östermalm i samarbete med Sportfiskarna lanserar nu den unika möjligheten att panta för fiskevård i närområdet. Genom att trycka på en särskild pantknapp bidrar man till ett konkret fiskevårdsprojekt på Djurgården.

2013-11-23 10:36 CET Ramoa Ramoa projekterar nu en utveckling av äventyrsbyn med en stenpir och fiskebodar för att kunna erbjuda kvalitetssäkrade vattenaktiviteter som fiske, kajak och båtupplevelser. Länsstyrelsen i Jönköpings län har i November månad beviljat strandskyddsdispens för anläggningen och arbetet förväntas var färdigställt till sommarsäsongen 2014.

Nyköpings kommun köper kraftverken i Nyköpingsån -satsar på naturvård och friluftsliv

2013-11-15 11:34 CET Sportfiskarna Vid en presskonferens under torsdagskvällen tillkännagav ledande politiker i Nyköping att man efter en tids förhandling med Vattenfall AB kommer att köpa samtliga kraftverk och fallrättigheter i Nyköpingsåns huvudfåra. Huvudsyftet är att utveckla biologisk mångfald och friluftsliv kopplade till ån.

Tre svenska rekord på två arter

2013-10-30 08:35 CET Sportfiskarna Rekordnoteringarna fortsätter att rasa in i sportfiskevärlden. De senaste rekorden som utsetts av Sportfiskarna är på fiskarterna tunga och karp.