Pressmeddelanden

Fritidsfabriken.se utvalda till Svenska Facebook Success Story!

2016-01-26 20:12 CET
Fritidsfabriken.se har blivit utvalda till Sveriges Facebook Success Story! Genom att l...

Detaljstyrning hot mot hållbart fiske

Detaljstyrning hot mot hållbart fiske

2016-01-26 06:07 CET
Detaljstyrningen av fisket i Östersjön har ökat – och påverkat fiskaryrket. Systematisk...

Följ Stockholms Matmarknads tankar om mat

Följ Stockholms Matmarknads tankar om mat

2016-01-20 09:46 CET
Det räcker inte längre med att maten bara är god. Var den kommer från och hur den hamna...

Export av norsk sjömat mer än fördubblad på 10 år

2016-01-07 09:49 CET
Under 2015 exporterade Norge sjömat för 74,5 miljarder NOK till 143 länder. Det innebär...

Skrivelse till regeringen om att värna ekosystemet i Kattegatt

2015-12-21 11:22 CET
Samarbeta över gränserna och använd den lagstiftning som finns för att skydda ekosystem...

Succé för digitala fiskekort

Succé för digitala fiskekort

2015-12-17 15:30 CET
Under 2013 samarbetade Umeå kommun och Ume-/Vindelälvens fiskeråd i ett projekt för att...

Sportfiskarna tar över Fiskesnack.com

Sportfiskarna tar över Fiskesnack.com

2015-12-17 07:30 CET
Fiskesnack.com har vuxit till Sveriges största digitala mötesplats för sportfiskare med...

Lions miljöpris till fiskare och vattenvårdare

2015-12-03 12:56 CET
I skuggan av klimatmötet nu i Paris har Lions i Södermanland, Östergötland och Gotland ...

Yngre äter mer sjömat

2015-11-12 10:49 CET
Tvärtemot vad som ofta sägs: barn gillar fisk. Det visar den senaste rapporten från Nor...