Pressmeddelanden

Smart mat från Västerhavet – Miljöriktigt vattenbruk med stora möjligheter

Smart mat från Västerhavet – Miljöriktigt vattenbruk med stora möjligheter

2016-06-23 08:30 CEST
Havens fiskbestånd är hårt pressade av långvarigt och intensivt fiske, och traditionell...

Fisket hotar matfiskbestånd och biologisk mångfald

Fisket hotar matfiskbestånd och biologisk mångfald

2016-05-24 08:00 CEST
Svenska bestånd av de vanliga matfiskarna torsk, kolja, långa, kummel och hälleflundra ...

Så mår Östersjön

Så mår Östersjön

2016-05-23 09:50 CEST
Torskbeståndet i Östersjön bedöms ha minskat kraftigt - nu ska forskare individmärka to...

Så mår Bottniska viken

Så mår Bottniska viken

2016-05-23 09:45 CEST
Rekordliten havsisutbredning – varmare klimat försvårar vikaresälars fortplantning. Vat...

Så mår havet – ny rapport om ekosystemtjänster

2015-10-28 14:07 CET
På vilka sätt använder vi havets resurser och hur har det påverkat dess förmåga att for...

Pressinbjudan - Hav och samhälle 2015: Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö

2015-10-20 12:53 CEST
Övergödning, algblomning, döda havsbottnar, svaga fiskbestånd, plastskräp och mikroplas...

På väg mot ett friskare hav

2015-05-25 11:15 CEST
Fiskefria områden fungerar och åtgärder mot övergödning kan ge både gödsel och energi. ...

Havet 1888: Vad historien kan lära oss om tillståndet i havet

2015-03-17 13:37 CET
Finns det ett ”naturligt” tillstånd i havsmiljön? Var det bättre förr? I Havsmiljöinsti...

Fota våtmarker och hjälp oss rädda gäddan

2014-03-19 09:11 CET
Gäddbeståndet i Östersjön minskar allt eftersom grunda våtmarker, där gäddorna lägger s...

Kommersiellt fiske styr evolutionen hos fisk

2013-12-06 07:52 CET
Forskning visar att ett kommersiellt fiske som är inriktat på en särskild fiskstorlek k...