Pressmeddelanden

Kranen för biobränslet är på plats i Värtan

2015-07-07 09:24 CEST Fortum Sverige AB ​Nu är den stora bränslekranen på plats i Energihamnen i Stockholm. Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i drift 2016.

2015-07-01 08:30 CEST E.ON Sverige AB E.ON Värme utvecklar fjärrvärmeproduktionen i Täby med två biobränslepannor. Genom ett unikt samarbete kommer anläggningen att ägas av E.ON och fyra lokala bostadsrättsföreningar gemensamt. Projektet förkroppsligar E.ONs ambition att arbeta tillsammans med kunderna för en hållbar stadsutveckling.

2015-06-29 09:16 CEST Umeå Energi Umeå Energi fortsätter investera stort i Umeå med omnejd och gräver i sommar på över 30 områden – från Piparböle i väst till Obbola i öst. Det handlar om allt från att elnätsansluta nya villor och fritidshus till att bygga fjärrkyla i centrum och färdigställa nya nätstationen vid Ikea.

Borås Energi och Miljö och Veidekke Entreprenad kommer tillsammans bygga grunden för Energi- och Miljöcenter i Borås

2015-06-25 15:54 CEST Borås Energi och Miljö Idag torsdagen den 26:e juni undertecknades det första kontraktet för projektet med att uppföra ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås. Avtalet handlar om markförberedande arbete på Sobacken där ca 30 hektar mark ska förberedas för vidare byggnation.

Växjö Energi spikar lågt fjärrvärmepris för 2016

2015-06-17 09:59 CEST VEAB - Växjö Energi För tredje året i rad för Växjö Energi en prisdialog med sina större fjärrvärmekunder. Tillsammans har vi kommit överens om principerna för prissättning på fjärrvärme för 2016. Tack vare prisdialogen och framgångsrika effektiviseringar kan Växjö Energi även i fortsättningen erbjuda bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet.

2015-06-12 14:03 CEST Växjö kommun Under sommaren, med start nästa vecka (vecka 25), genomför Växjö kommun vägarbeten på flera olika platser i Växjö stad. Här följer kort information om och en karta på var de olika arbetena kommer att genomföras.

Endast skogsrester härifrån, inget avfall därifrån

2015-06-09 16:25 CEST Kalmar Energi I Moskogen kraftvärmeanläggning utanför Kalmar eldas endast skogsrester från lokala skogsavverkningar. Ingen import av bränsle förekommer.

Tillsammans framtidssäkrar vi fjärrvärmen i Borås

2015-06-08 13:27 CEST Borås Energi och Miljö Nu har Borås Energi och Miljö tillsammans med Riksbyggen i Borås, CA-fastigheter, Västfastigheter, Fristadbostäder AB, AB Bostäder, Lokalförsörjningsförvaltningen kommit överens om en lokal prisdialog för fjärrvärmen i Borås. Medverkande kunder använder ca 30 % av totala fjärrvärmeleveranser i Borås.

​Återvinningsstationen i Sala Backe tas bort

2015-06-02 12:48 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen som står vid parkeringsplatsen vid Hjalmar Brantingsgatan i Sala Backe i Uppsala kommer tas bort den 5 juni med hänsyn till fjärrvärmearbeten på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen förbereder för att återvinningsstationen ska kunna ställas ut igen när byggtiden är avslutad, vilket uppskattas till september.

Taxornas konstruktion sporrar inte till minskad förbrukning

2015-05-28 09:00 CEST Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg TROLLHÄTTAN: Höga fasta avgifter medför att en minskning av el-, fjärrvärme-, vattenförbrukning och sopmängd med 25 procent inte leder till 25 procent lägre kostnad för konsumenterna. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen kring lönsamhet vid minskad förbrukning i flerbostadsfastigheter. Nu varnar Hyresgästföreningen för att taxornas konstruktion motverkar energieffektivisering.