Pressmeddelanden

Flygfoto avslöjade värmeläckor

2014-07-15 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft tar hjälp av flyg och avancerade värmekameror för att upptäcka och förebygga skador på fjärrvärmenätet i Helsingborg, något som sparar stora pengar.

Umeå Energi investerar i Umeås infrastruktur - här gräver vi i sommar

2014-07-08 12:31 CEST Umeå Energi Umeå Energi investerar cirka 110 miljoner årligen i Umeås nät. Just nu pågår större arbeten med IKEA-bygget, Kulturväven, nyanslutningar och underhåll av befintliga nät. – Vårt arbete säkrar dagens och framtidens leveranser av bredband, värme och el till Umeåborna, säger Göran Ernstson, vd på Umeå Energi.

2014-07-02 11:02 CEST HEM - Halmstads Energi och Miljö Under prisdialogen med kunderna 2013 aviserades HEM en årlig prisökning med 2,5 procent under de nästkommande två åren. Efter internt arbete med kostnadsbesparingar blir höjningen dock lägre för 2015 och landar på 1,8 procent varav 2,2 procent för hushåll och 1,7 procent för näringsidkare.

Fjärrvärmepriserna 2015 klara

2014-06-27 15:10 CEST Öresundskraft Årets dialog om fjärrvärmepriset i Helsingborg och Ängelholm - Prisdialogen - har resulterat i prisjusteringar som ligger väl under de tak som slogs fast för ett år sedan.

2014-06-25 09:47 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Bioenergin är idag Sveriges största energikälla, den står för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men hur ser svensk energiförsörjning ut år 2030? Hur stor är bioenergins potential? På söndag den 29 juni kl. 16.00 presenterar vi resultatet från rapporten ”Biobränslescenarier – Hur mycket bioenergi kan vi ha i det svenska energisystemet 2030” i Almedalen.

Överlåtelsen mellan E.ON och Solør klar: 26 värmeanläggningar får ny ägare

2014-06-11 14:00 CEST E.ON Sverige AB Överlåtelsen av E.ONs 26 anläggningar och nät för fjärrvärme till norska Solør Bioenergi Gruppen har avslutats.

Affärsområde fjärrvärme: Det här hände under 2013.

2014-05-28 09:32 CEST Höganäs Energi Affärsområdet Fjärrvärme kunde presentera ett gynnsamt resultat för 2013. Det stod klart när Höganäs Energi nyligen offentliggjorde sitt årsbokslut. De ovanligt milda temperaturerna bidrog till de positiva siffrorna. Fjärrvärmekunderna i Höganäs kunde också glädja sig åt väldigt förmånliga priser. Maria Edesgård, ansvarig för affärsområdet fjärrvärme, sammanfattar det gångna året.

Fjärrvärmen firar 50 i Helsingborg

2014-05-22 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft firar fjärrvärmens 50 år i Helsingborg med en extraföreställning av Kulijuli den 26 juli.

Helsingborg renare, snålare och rikare med fjärrvärme

2014-05-20 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft har låtit WSP analysera effekterna om Helsingborgsregionen saknade fjärrvärmesystem. Resultaten är häpnadsväckande.

Samarbete minskar utsläppen

2014-04-28 09:45 CEST Öresundskraft 1,5 miljoner ton koldioxid. Så mycket utsläpp har sparats genom Öresundskrafts och Kemiras 40-åriga samarbete om restvärme i Helsingborg.