Bilder

Återvunnen energi värmer bäst

2015-02-18 08:20 CET Öresundskraft Öresundskrafts redovisning av fjärrvärmens miljövärden 2014 visar att 96 procent av fjärrvärmeproduktionen kom från restvärme, spill och avfall. På Filbornaverket, som återvinner energi ur avfall, återvinns till och med restvärmen i rökgaserna. Bilden från Filbornverkets rökgasreningsdel.

Så in i bänken varmt om ändan vid Gävle sjukhus

2015-02-06 16:26 CET Gävle Energi Så här års kan det bli kallt medan man väntar på att bli upphämtad av sin skjuts. Detta bekymmer är numera ett minne blott vid Gävle sjukhus huvudingång. Gävle Energi har nämligen tillsammans med sjukhuset ställt upp två bänkar som värms med fjärrvärme.

Jan Ridfeldt, Affärsområdeschef & vd Energilösningar

2014-12-22 14:00 CET Umeå Energi Dåva kraftvärmeverk, fjärrvärme, fjärrkyla och koncernledning

Mikael Hagman

2014-12-17 12:46 CET Jämtkraft AB Public Relations, Public Affairs och e-mobility

PiiGAB i tidningen Business om generationsskifte
Samvärme Helsingborg (4)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Hur skulle Helsingborgsregionen sett ut utan fjärrvärme? Det undersökte teknikkonsultföretaget WSP genom att jämföra dagens energisystem i regionen med ett utan fjärrvärme. CO2 utsläppen skulle öka kraftigt, över 1000 personer färre skulle ha ett jobb och den lokala köpkraften skulle minska liksom de kommunala skatteintäkterna. Däremot skulle uttaget av naturresurser bli sex gånger större.

Samvärme Helsingborg (3)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Christoffer Ohlander (t.v) och Gustav Lindström vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Tekniska högskola, fann i sitt examensarbete att fjärrvärmesamarbetet mellan Kemira och Öresundskraft sparat cirka 1,6 miljoner ton CO2 mellan åren 1974 och 2012.

Samvärme Helsingborg (2)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Par i värme: Lennart Albertsson, vd för Kemira (t.v) och Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Samvärme Helsingborg 1

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Helsingborgsföretagen Kemira och Öresundskraft har varit ihopkopplade sedan 1974 - då påbörjades samarbetet om restvärme från Kemira.

Citadellet i Landskrona

2014-11-04 16:07 CET Landskrona Energi AB