Bilder

Jan Ridfeldt, Affärsområdeschef & vd Energilösningar

2014-12-22 14:00 CET Umeå Energi Dåva kraftvärmeverk, fjärrvärme, fjärrkyla och koncernledning

Mikael Hagman

2014-12-17 12:46 CET Jämtkraft AB Public Relations, Public Affairs och e-mobility

PiiGAB i tidningen Business om generationsskifte
Samvärme Helsingborg (4)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Hur skulle Helsingborgsregionen sett ut utan fjärrvärme? Det undersökte teknikkonsultföretaget WSP genom att jämföra dagens energisystem i regionen med ett utan fjärrvärme. CO2 utsläppen skulle öka kraftigt, över 1000 personer färre skulle ha ett jobb och den lokala köpkraften skulle minska liksom de kommunala skatteintäkterna. Däremot skulle uttaget av naturresurser bli sex gånger större.

Samvärme Helsingborg (3)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Christoffer Ohlander (t.v) och Gustav Lindström vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Tekniska högskola, fann i sitt examensarbete att fjärrvärmesamarbetet mellan Kemira och Öresundskraft sparat cirka 1,6 miljoner ton CO2 mellan åren 1974 och 2012.

Samvärme Helsingborg (2)

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Par i värme: Lennart Albertsson, vd för Kemira (t.v) och Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Samvärme Helsingborg 1

2014-11-11 13:00 CET Öresundskraft Helsingborgsföretagen Kemira och Öresundskraft har varit ihopkopplade sedan 1974 - då påbörjades samarbetet om restvärme från Kemira.

Citadellet i Landskrona

2014-11-04 16:07 CET Landskrona Energi AB

Kemira vann E-Prize 2014

2014-10-09 11:30 CEST Öresundskraft Kemira Kemi - Industry Park of Sweden är en av tre vinnare som presententerades under Hållbarhetsdagens final i Stockholm 2014. De prisas för sitt arbete inom energieffektivisering och är alla tydliga exempel på hur hållbara affärer ska skapas. I 40 års tid har Kemira och Öresundskraft samarbetat om fjärrvärme.

Fjärrvärme - het möjlighet för Europa

2014-10-03 13:52 CEST Öresundskraft Högskolan i Halmstad deltar i internationell forskning kring fjärrvärme i Europa. "Heat Roadmap Europe" undersöker bla. effekten om hälften av uppvärmningen år 2050 kommer från fjärrvärme. Svaren är sensationella: stora ekonomiska besparingar, nya jobb och minskade utsläpp. Sverige är ett föregångsland. I Helsingborg har Öresundskraft och Kemira gemensamt utvecklat tekniken under 40 års tid.