Bilder

Flygbild Värmeverket i Kiruna

2014-08-18 07:56 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB

Flygfotografering avslöjade värmeläckor

2014-07-15 08:20 CEST Öresundskraft En värmekamera ”ser” temperaturskillnader. Här syns tydligt hur kaffekoppen och dataskärmen lyser orange (varmare) i kameran.

Flygfotografering avslöjade värmeläckor

2014-07-15 08:20 CEST Öresundskraft Företaget Sky Movies är specialiserat på flygtermografering – flygfotografering med värmekamera. Passagerarstolen till höger om piloten har monterats bort och ersatts av den högkänsliga värmekameran. Kameran är den vassaste som kan köpas för civilt bruk - den kan registrera temperaturskillnader på bara två hundradels grader C.

Flygfotografering avslöjade värmeläcka

2014-07-15 08:20 CEST Öresundskraft Den superkamera som företaget Sky Movies använder för flygtermografering, en FLIR X8400 SC.

Flygfotografering avslöjade värmeläckor

2014-07-15 08:20 CEST Öresundskraft Den superkänsliga värmekameran har upptäckt en misstänkt läcka under Planteringsvägen i Helsingborg. Bilden till vänster visar området med ett vanligt fotografi. Bilden till höger visar området med värmekamera. Den ljusa fläcken till höger avslöjar ett varmt område under vägen. En inspektion på plats visade på utläckande fjärrvärmevatten. Det skadade röret kommer att ersättas av ett nytt.

Projektkarta: här gräver Umeå Energi under sommaren och hösten

2014-07-08 12:31 CEST Umeå Energi

Stefan Håkansson, VD E.ON Värme Sverige

2014-06-11 11:15 CEST E.ON Sverige AB Högupplöst april 2014

Kulijuli med fjärrvärme 50 år

2014-05-20 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft firar fjärrvärmen 50 år i Helsingborg genom att bjuda kunderna på en extra föreställning av Kulijuli den 26 juli.

Helsingborg renare, snålare och rikare med fjärrvärme

2014-05-20 08:20 CEST Öresundskraft I en studie utförd av WSP har Öresundskraft undersökt vilka effekterna skulle bli om Helsingborgsregionen saknade fjärrvärme. Resultaten är häpnadsväckande; utsläppen av koldioxid skulle tredubblas, 1 358 personer färre skulle ha ett jobb, den lokala köpkraften skulle minska med 196 miljoner kronor och uttaget av naturresurser skulle bli sex gånger större.

Lars-Inge Persson, kraft & värme

2014-05-09 08:00 CEST Öresundskraft Lars-Inge Persson, chef affärsområde Kraft & Värme, Öresundskraft.