Pressmeddelanden

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

2016-05-09 09:00 CEST
​Industrifakta har nyligen genomfört en enkätundersökning med några av landets viktigas...

Bostadsbyggandet i Norge bromsar in

Bostadsbyggandet i Norge bromsar in

2016-05-02 09:00 CEST
Industrifakta förutspår i sin senaste nordiska konjunkturrapport att det norska bostads...

TMF i siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Stor ökning av flerbostadshus i trä

TMF i siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Stor ökning av flerbostadshus i trä

2016-04-14 07:52 CEST
Antalet lägenheter i flerbostadshus byggda i trä ökade med 44 procent under 2015, och d...

Svårigheter att höja renoveringstakten

Svårigheter att höja renoveringstakten

2016-04-04 09:00 CEST
​​Industrifakta räknar med att den totala volymen ombyggnad och underhåll av flerbostad...

Nya Trähusbarometern - nu även med flerbostadsstatistik: Brist på marktillgång hindrar prognoshöjning

Nya Trähusbarometern - nu även med flerbostadsstatistik: Brist på marktillgång hindrar prognoshöjning

2016-03-22 08:49 CET
TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 10 500 för 2016 i årets först...

Småhusbyggandet förlorar mark mot flerbostadshus

Småhusbyggandet förlorar mark mot flerbostadshus

2016-01-25 09:00 CET
Industrifakta spår kärvare tider för småhusbyggandet de närmaste åren och en av orsaker...

Arkitekter väljer bostäder framför prestigebyggnader

Arkitekter väljer bostäder framför prestigebyggnader

2015-11-12 10:24 CET
Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpris, Kasper Salin-priset, brukar gå till offent...

Stark ökning för byggmaterialvärdet

Stark ökning för byggmaterialvärdet

2015-11-09 09:00 CET
Enligt Industrifaktas kvartalsrapport Marknadstrender Bygg, tyder byggkonjunkturen hitt...

God tillgänglighet i flerbostadshusen

2015-09-18 07:30 CEST
Det råder en god tillgänglighet i och kring flerbostadshusen i Piteå kommun, även om de...

Hur tillgängligt är Piteå egentligen?

2015-09-16 15:00 CEST
Om Piteå ska växa måste vi också kunna erbjuda bostäder – oavsett. Därför har samtliga ...