Pressmeddelanden

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

2017-08-14 09:00 CEST
Det totala värdet av byggmaterial, som används till ny- och ombyggnadsinvesteringar ino...

​Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

​Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

2017-07-31 09:00 CEST
Antalet beviljade bygglov är en tidig indikator på vart byggmarknaden är på väg. I Indu...

Hyresrätter återtar ledartröjan

Hyresrätter återtar ledartröjan

2017-07-17 09:00 CEST
Enligt en rundringning som Industrifakta har gjort, råder det stor aktivitet runt om i ...

Småa presenterar nytt bostadsområde i Svindersberg, Nacka

2017-07-12 15:12 CEST
Småa har vunnit en markanvisningstävling i Svindersberg, Nacka. Området omfattar ca 280...

Betongkonstruktioner har störst potential för klimatförbättringar

2017-07-03 08:00 CEST
IVL har på uppdrag av Svensk Betong analyserat hur ett flerbostadshus med betong i ytte...

Stort intresse för hyresrätter hos äldre

Stort intresse för hyresrätter hos äldre

2017-05-08 09:00 CEST
I en nyligen avslutad studie om boendepreferenser hos äldre hushåll i södra Sverige, ge...

​Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar

​Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar

2017-04-10 09:00 CEST
Industrifakta beräknar att den totala ombyggnadsvolymen av flerbostadshus ökade med 3 p...

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, om byggande och boende:  ”Produktionen av småhus har potential att öka betydligt mer än idag”

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, om byggande och boende: ”Produktionen av småhus har potential att öka betydligt mer än idag”

2017-04-06 07:58 CEST
Det totala bostadsbyggandet ökade med 34 procent under 2016 jämfört med året innan, ant...

Swoon firar 3-årsjubileum med 15% rabatt på alla badrumsmöbler

Swoon firar 3-årsjubileum med 15% rabatt på alla badrumsmöbler

2017-03-21 13:42 CET
​Swoon lanserades i mars 2014 med syftet att göra det enklare för alla att skapa en per...

Ny svensk radonteknik räddar stora ekonomiska värden för fastighetsägare

Ny svensk radonteknik räddar stora ekonomiska värden för fastighetsägare

2017-03-14 13:15 CET
Det Norrtäljebaserade företaget Radonkonsult har utvecklat en världsunik teknik, Radonm...