Pressmeddelanden

Konjunkturen på bostadsmarknaden, -rekordökning på tre år

Konjunkturen på bostadsmarknaden, -rekordökning på tre år

2017-01-23 09:00 CET
I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta aktuella ind...

Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä

Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä

2016-12-21 14:03 CET
Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 37 procent u...

Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016, men broms 2017

Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016, men broms 2017

2016-11-28 09:00 CET
​Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll...

Sveriges bostadsprisutveckling i nordisk jämförelse

Sveriges bostadsprisutveckling i nordisk jämförelse

2016-11-14 09:00 CET
​Industrifakta presenterar varje kvartal en analys av byggande och konjunkturutveckling...

Kraftig ökning av byggmaterialanvändningen

Kraftig ökning av byggmaterialanvändningen

2016-10-03 09:00 CEST
Industrifaktas konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som varje kvartal sammanfattar l...

Att bygga flerbostadshus i trä med glasull i stället för i betong sänker CO2-utsläppen drastiskt!

Att bygga flerbostadshus i trä med glasull i stället för i betong sänker CO2-utsläppen drastiskt!

2016-07-01 13:26 CEST
Idag släpper IVL sin rapport för Strandparken, ett flerbostadshus byggt med massiv träs...

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

2016-05-09 09:00 CEST
​Industrifakta har nyligen genomfört en enkätundersökning med några av landets viktigas...

Bostadsbyggandet i Norge bromsar in

Bostadsbyggandet i Norge bromsar in

2016-05-02 09:00 CEST
Industrifakta förutspår i sin senaste nordiska konjunkturrapport att det norska bostads...

TMF i siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Stor ökning av flerbostadshus i trä

TMF i siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Stor ökning av flerbostadshus i trä

2016-04-14 07:52 CEST
Antalet lägenheter i flerbostadshus byggda i trä ökade med 44 procent under 2015, och d...

Svårigheter att höja renoveringstakten

Svårigheter att höja renoveringstakten

2016-04-04 09:00 CEST
​​Industrifakta räknar med att den totala volymen ombyggnad och underhåll av flerbostad...