Pressmeddelanden

2015-03-25 14:28 CET Piteå kommun Piteå kommun genomför under våren en inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre i kommunen beräknas öka i framtiden och en bostad med bra tillgänglighet är ofta en förutsättning för att äldre kan bo i en vanlig lägenhet och klara sig själv.

Veidekkes projekt vinner pris för årets nöjdaste bostadsköpare

2015-02-19 13:15 CET Veidekke i Sverige Veidekke Bostad vann idag pris för branschens nöjdaste kunder för sitt projekt Brf Stadsvyn i Uddevalla.

2014-11-10 09:25 CET Skanska AB ​Skanska ska uppföra ett flerbostadshus med 178 bostadsrättslägenheter i Fredriksdal, Stockholm, åt Sjöstadsbo AB. Uppdraget är värt cirka 340 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Glädjande besked om individuell mätning och debitering

2014-11-04 14:02 CET Byggherrarna Sverige AB Boverket föreslår att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten vid ny- eller ombyggnad.

2014-09-18 15:20 CEST SkorstensFolket Sverige AB VentilFlex® och VentilFlex® RKV är nyutvecklade produkter från SkorstensFolket Sverige AB. De är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler och imkanaler.

2014-06-27 07:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

2014-04-23 08:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet I ett modernt flerbostadhus är bidraget till klimatpåverkan lika stort för att bygga huset som husets driftenergi under 50 år. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. – Byggnaders energianvändning är reglerad i nationell bygglagstiftning, medan miljöpåverkan för att bygga är helt oreglerad. Där finns det stora möjligheter att göra miljöförbättringar, säger Martin Erlandsson.

TMF i siffror; ny statistik från den svenska trä- och möbelindustrin: Stabil uppgång för småhusbyggandet

2014-04-15 08:56 CEST Trä- och Möbelföretagen Påbörjade småhus ökade med 18 procent och antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med 55 procent under 2013. Det totala bostadsbyggandet ökade med 46 procent under samma period, jämfört med 2012. När det gäller möbler har den svenska produktionen ökat de senaste åren. Samtidigt hade möbelhandeln en stark försäljningstillväxt i slutet av förra året, som väntas fortsätta 2014.

2014-04-02 08:22 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Internetworld listar fem startup-bolag som är värda att hålla koll på under 2014. Två av dessa är UIC-bolagen 123on och ngenic.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Användning av trä i nybyggda flerbostadshus ökar

2013-12-04 09:00 CET Trä- och Möbelföretagen Nu ökar andelen trä i bärande konstruktioner i nybyggda flerbostadshus. Det visar siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF. År 2011 utgjorde andelen trä i nybyggda flerbostadshus 6,6 procent och för 2012 är motsvarande siffra 10,1 procent.