Pressmeddelanden

VentilFlex®: Ny kostnadseffektiv kanaltätning för fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare

2014-09-18 15:20 CEST SkorstensFolket Sverige AB VentilFlex® och VentilFlex® RKV är nyutvecklade produkter från SkorstensFolket Sverige AB. De är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler och imkanaler.

2014-06-27 07:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

2014-04-23 08:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB I ett modernt flerbostadhus är bidraget till klimatpåverkan lika stort för att bygga huset som husets driftenergi under 50 år. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. – Byggnaders energianvändning är reglerad i nationell bygglagstiftning, medan miljöpåverkan för att bygga är helt oreglerad. Där finns det stora möjligheter att göra miljöförbättringar, säger Martin Erlandsson.

TMF i siffror; ny statistik från den svenska trä- och möbelindustrin: Stabil uppgång för småhusbyggandet

2014-04-15 08:56 CEST Trä- och Möbelföretagen Påbörjade småhus ökade med 18 procent och antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med 55 procent under 2013. Det totala bostadsbyggandet ökade med 46 procent under samma period, jämfört med 2012. När det gäller möbler har den svenska produktionen ökat de senaste åren. Samtidigt hade möbelhandeln en stark försäljningstillväxt i slutet av förra året, som väntas fortsätta 2014.

2014-04-02 08:22 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Internetworld listar fem startup-bolag som är värda att hålla koll på under 2014. Två av dessa är UIC-bolagen 123on och ngenic.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Användning av trä i nybyggda flerbostadshus ökar

2013-12-04 09:00 CET Trä- och Möbelföretagen Nu ökar andelen trä i bärande konstruktioner i nybyggda flerbostadshus. Det visar siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF. År 2011 utgjorde andelen trä i nybyggda flerbostadshus 6,6 procent och för 2012 är motsvarande siffra 10,1 procent.

Första hyreshuset som ger mer energi än det tar

2013-11-25 10:14 CET NCC AB NCC bygger för HFAB landets första flerbostadshus som producerar egen värme och el som täcker husets totala energibehov och ger ett överskott till elnätet. Skillnaden mot plusvärmehus och passivhus är att HFAB:s Plusenergihus i Halmstad även producerar hushållsel.

Nu kan fastighetsägare välja energisnål torkning av tvätt

2013-10-25 10:50 CEST Byggherrarna Sverige AB BeBo:s tekniktävling Energisnål torkning är avgjord. Den torkutrustning som är energieffektivast, billigast och snabbast har valts ut och belönats vid en prisutdelningsceremoni i samband med Fastighetsbranschens Energidagar.

Pressinbjudan: Seminarium om åtgärder som halverar energianvändningen

2013-09-26 14:48 CEST Byggherrarna Sverige AB Kampanjen Halvera Mera har givit stöd till 35 av de smartaste renoveringsprojekten i Sverige. Nu är det dags för dessa projekt att presentera sina lösningar för hur de planerar att halvera energianvändningen vid renovering av flerbostadshus. Vi välkomnar medlemmar av pressen att delta på detta seminarium som genomförs den 22-23 oktober för att presentera kampanjens resultat.

Byggherrarna i gemensam debattartikel – Värmemätning blir miljadslöseri

2013-09-10 11:51 CEST Byggherrarna Sverige AB Byggherrarna tror inte på att individuell värmemätning i flerbostadshus kommer ge önskad effekt avseende energiförbrukning, ett krav som nu läggs fram av regeringen. Vi tror istället på att arbeta vidare med framgångsrika projekt så som till exempel Bebo.