Pressmeddelanden

2015-09-18 07:30 CEST Piteå kommun Det råder en god tillgänglighet i och kring flerbostadshusen i Piteå kommun, även om det finns förbättringspotential. Det visar resultatet av en inventering om tillgängliga bostäder som genomfördes i våras med hjälp av pengar från Boverket.

2015-09-16 15:00 CEST Piteå kommun Om Piteå ska växa måste vi också kunna erbjuda bostäder – oavsett. Därför har samtliga flerbostadshus i kommen inventerats för att få en klar bild över hur tillgängliga husen är för personer med funktionsnedsättning, äldre etc. Resultatet presenteras på ett frukostmöte på Vardagsrummet 18 september.

Kv Bohus klassvinnare till Årets Stadsbyggnadspris i Malmö

2015-09-15 12:34 CEST Midroc Midroc har i samverkan med MKB byggt ett 15 våningar högt flerbostadshus vid Dalaplan i Malmö. Projektet belönades under Stadsbyggandets dag i Malmö som vinnare i klassen bostäder.

2015-06-10 08:34 CEST Västerås stad Beslut om bygglov för hela 73 nya bostäder tas upp på byggnadsnämndens nästa sammanträde. Bland annat beslutas om bygglov för ett nytt flerbostadshus med tio lägenheter på fastigheten Barkaröby 8:52, och för två nya punkthus med 48 lägenheter på fastigheten Kycklingen 42, på Nordanbyäng.

”Sätt kvalitet före kvantitet i bostadspolitiken”

2015-06-03 15:29 CEST Byggherrarna Sverige AB ”Dagens bostadskonsumenter nöjer sig inte med att välja tapeter. Människor vill inte bara välja sin bostad utan även sin livsmiljö”, skriver flera ledande organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

2015-03-25 14:28 CET Piteå kommun Piteå kommun genomför under våren en inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre i kommunen beräknas öka i framtiden och en bostad med bra tillgänglighet är ofta en förutsättning för att äldre kan bo i en vanlig lägenhet och klara sig själv.

Veidekkes projekt vinner pris för årets nöjdaste bostadsköpare

2015-02-19 13:15 CET Veidekke i Sverige Veidekke Bostad vann idag pris för branschens nöjdaste kunder för sitt projekt Brf Stadsvyn i Uddevalla.

2014-11-10 09:25 CET Skanska AB ​Skanska ska uppföra ett flerbostadshus med 178 bostadsrättslägenheter i Fredriksdal, Stockholm, åt Sjöstadsbo AB. Uppdraget är värt cirka 340 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Glädjande besked om individuell mätning och debitering

2014-11-04 14:02 CET Byggherrarna Sverige AB Boverket föreslår att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten vid ny- eller ombyggnad.

VentilFlex®: Ny kostnadseffektiv kanaltätning för fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare

2014-09-18 15:20 CEST SkorstensFolket Sverige AB VentilFlex® och VentilFlex® RKV är nyutvecklade produkter från SkorstensFolket Sverige AB. De är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler och imkanaler.