Pressmeddelanden

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Drygt 50 procents ökning av flerbostadshus med stomme av trä

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Drygt 50 procents ökning av flerbostadshus med stomme av trä

2017-12-12 08:07 CET
Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 55 procent u...

Husbyggandet planar ut

Husbyggandet planar ut

2017-11-27 09:00 CET
Med ca 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå s...

Stockholms byggande bromsar in, enligt Industrifaktas regionrapport

Stockholms byggande bromsar in, enligt Industrifaktas regionrapport

2017-11-13 09:00 CET
​Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolyme...

Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

2017-10-16 09:00 CEST
Det råder hög aktivitet i bostadsbyggandet och nyproduktionen ser ut att kunna växa med...

Ny undersökning: Miljöprofil och underhållsfri fasad starka trender på flerbostadshus

Ny undersökning: Miljöprofil och underhållsfri fasad starka trender på flerbostadshus

2017-10-12 11:09 CEST
Flerbostadshus är den byggnadstyp som har ökat mest i uppdragen för arkitekter under de...

”Skärpta amorteringskrav hotar nyproduktionen”

”Skärpta amorteringskrav hotar nyproduktionen”

2017-09-19 07:59 CEST
Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 500 för 2018. Det visar Trähusbarometern, ...

Bostadsbyggandet når sin topp i år?

Bostadsbyggandet når sin topp i år?

2017-08-28 09:00 CEST
Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistike...

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

2017-08-14 09:00 CEST
Det totala värdet av byggmaterial, som används till ny- och ombyggnadsinvesteringar ino...

​Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

​Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

2017-07-31 09:00 CEST
Antalet beviljade bygglov är en tidig indikator på vart byggmarknaden är på väg. I Indu...

Hyresrätter återtar ledartröjan

Hyresrätter återtar ledartröjan

2017-07-17 09:00 CEST
Enligt en rundringning som Industrifakta har gjort, råder det stor aktivitet runt om i ...