Pressmeddelanden

​​Målning prioriteras inte enligt stor underhållsenkät

​​Målning prioriteras inte enligt stor underhållsenkät

2017-02-06 09:00 CET
I Industrifaktas löpande enkät med Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare vis...

Bygga på mindre orter, en komplicerad historia

Bygga på mindre orter, en komplicerad historia

2017-01-30 09:00 CET
Ett allt högre tryck på bostadsmarknaden medför att även mindre kommuner och orter, som...

Konjunkturen på bostadsmarknaden, -rekordökning på tre år

Konjunkturen på bostadsmarknaden, -rekordökning på tre år

2017-01-23 09:00 CET
I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta aktuella ind...

Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä

Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä

2016-12-21 14:03 CET
Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 37 procent u...

Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016, men broms 2017

Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016, men broms 2017

2016-11-28 09:00 CET
​Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll...

Sveriges bostadsprisutveckling i nordisk jämförelse

Sveriges bostadsprisutveckling i nordisk jämförelse

2016-11-14 09:00 CET
​Industrifakta presenterar varje kvartal en analys av byggande och konjunkturutveckling...

Kraftig ökning av byggmaterialanvändningen

Kraftig ökning av byggmaterialanvändningen

2016-10-03 09:00 CEST
Industrifaktas konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som varje kvartal sammanfattar l...

Att bygga flerbostadshus i trä med glasull i stället för i betong sänker CO2-utsläppen drastiskt!

Att bygga flerbostadshus i trä med glasull i stället för i betong sänker CO2-utsläppen drastiskt!

2016-07-01 13:26 CEST
Idag släpper IVL sin rapport för Strandparken, ett flerbostadshus byggt med massiv träs...

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

Tillväxtkommuner skruvar upp takten i bostadsbyggandet

2016-05-09 09:00 CEST
​Industrifakta har nyligen genomfört en enkätundersökning med några av landets viktigas...

Bostadsbyggandet i Norge bromsar in

Bostadsbyggandet i Norge bromsar in

2016-05-02 09:00 CEST
Industrifakta förutspår i sin senaste nordiska konjunkturrapport att det norska bostads...