Pressmeddelanden

Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

2017-10-16 09:00 CEST
Det råder hög aktivitet i bostadsbyggandet och nyproduktionen ser ut att kunna växa med...

Ny undersökning: Miljöprofil och underhållsfri fasad starka trender på flerbostadshus

Ny undersökning: Miljöprofil och underhållsfri fasad starka trender på flerbostadshus

2017-10-12 11:09 CEST
Flerbostadshus är den byggnadstyp som har ökat mest i uppdragen för arkitekter under de...

”Skärpta amorteringskrav hotar nyproduktionen”

”Skärpta amorteringskrav hotar nyproduktionen”

2017-09-19 07:59 CEST
Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 500 för 2018. Det visar Trähusbarometern, ...

Bostadsbyggandet når sin topp i år?

Bostadsbyggandet når sin topp i år?

2017-08-28 09:00 CEST
Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistike...

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

2017-08-14 09:00 CEST
Det totala värdet av byggmaterial, som används till ny- och ombyggnadsinvesteringar ino...

​Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

​Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

2017-07-31 09:00 CEST
Antalet beviljade bygglov är en tidig indikator på vart byggmarknaden är på väg. I Indu...

Hyresrätter återtar ledartröjan

Hyresrätter återtar ledartröjan

2017-07-17 09:00 CEST
Enligt en rundringning som Industrifakta har gjort, råder det stor aktivitet runt om i ...

Småa presenterar nytt bostadsområde i Svindersberg, Nacka

Småa presenterar nytt bostadsområde i Svindersberg, Nacka

2017-07-12 15:12 CEST
Småa har vunnit en markanvisningstävling i Svindersberg, Nacka. Området omfattar ca 280...

Betongkonstruktioner har störst potential för klimatförbättringar

2017-07-03 08:00 CEST
IVL har på uppdrag av Svensk Betong analyserat hur ett flerbostadshus med betong i ytte...

Stort intresse för hyresrätter hos äldre

Stort intresse för hyresrätter hos äldre

2017-05-08 09:00 CEST
I en nyligen avslutad studie om boendepreferenser hos äldre hushåll i södra Sverige, ge...