Bilder

Träning av hjärnan skärper minnet på sikt

Träning av hjärnan skärper minnet på sikt

2009-11-04 09:41 CET

Träning av hjärnan ger bestående förbättringar av förmågan att lösa både tränade och ibland även otränade uppgifter, skriver Erika Dahlin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 13 november.