Kontaktpersoner

Margret Josefsson

Adoptionscentrum Margret Josefsson är socionom och är själv adopterad från Sydkorea. Hon har tidigare arbetat på Adoptionscentrums kansli med adoptionsförmedling, stöd till adopterade som vill veta mer om sitt ursprung samt information och kommunikation. Hon bor idag i Mariestad och arbetar som famljehemssekreterare.