Kontaktpersoner

Margret Josefsson
Inga Näslund

Adoptionscentrum Inga Näslund har arbetat på Adoptionscentrum sedan 1993, och började där för att vara med och utveckla adoptionerna i Östeuropa. Sedan 1998 har hon arbetat med information och kommunikation. Nu även redaktör för tidningen Att adoptera.