Pressmeddelanden

Livsstrategier för föräldrar - föreläsning av Cajsa Tengblad

2017-01-26 18:34 CET
Föreläsning med Cajsa Tengblad 23 mars kl 18.00-20.00 i Kyrkans Hus Kållekärr, Tjörn. ...

PictureMyLife® – från pitchvinnare till STING-bolag

2015-06-16 16:26 CEST
​Affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation and Growth) stödjer PictureMyLife® – en l...

Borde inte alla barn ha tillgång till ny digital teknik? Nytt digitalt verktyg hjälper barn med ADHD, autism och Downs syndrom

2015-04-10 12:51 CEST
PictureMyLife® är ett digitalt, bildbaserat hjälpmedel för barn och unga med förståelse...