Pressmeddelanden

En barnkär man - Våga se!

2014-07-23 21:47 CEST Ordberoende Förlag Våga se Lyssna till det som inte sägs Se, det som inte visas Skriv, om det som saknar ord att beskrivas Tala om detta, också

Säg inte det här till en singel

2014-07-14 09:00 CEST Match.com Som singel kan det vara frustrerande att ständigt behöva förklara sig och sin singelstatus – speciellt för familj och vänner. Frågor och tips som ”Varför har inte du träffat någon?” eller tips om att du borde vara mindre kräsen tas ofta negativt och det bästa sättet att hantera dem är enligt singlarna själva att lyfta fram det positiva med singellivet eller att byta samtalsämne.

2014-06-26 20:37 CEST SAMFÖR Idag är det föräldrarna som måste söka efter och samordna stödet till barn med funktionsnedsättning. I extrema fall har föräldrar upp till 90 kontakter med olika verksamheter - allt för att få vardagen att fungera och få det stöd de har enligt lagen. SAMFÖR vill vara en stark aktör för att samordna de insatser och underlätta vardagen dessa utsatta familjer. Almedalsseminarium onsdagen den 2 juli.

2014-06-25 20:47 CEST SAMFÖR SAMFÖR, SAMordnat FÖRäldrastöd arbetar för att bidra till att stödja föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det av Arvsfonden finansierade projektet har pågått under ett år vilket bland annat har inneburit att projektet har lyckats skapat en bra bas för SAMFÖRS fortsatta arbete. Varje år granskas Arvsfondens projekt innan man får förnyat stöd och nu har projektet fått stöd för år två.

2014-06-18 17:20 CEST Föräldragruppen Barn i behov av särskilt stöd Föräldranätverket Barn i behov har på rekordtid samlat ihop pengar genom crowdfunding och åker nu till Almedalen för att kräva att skollagen ändras. Nätverket vill stoppa kommunernas missbruk av prejudicerande domar som medför att barn i behov av stöd i undervisningen inte får extrapengar till stöd i undervisningen. Kafka? Nej, gällande tolkning av skollagen 2014. Vi ses vid Hamnplan, monter 517.

Träffa oss i Almedalen !

2014-06-17 08:31 CEST Mama Mia

2014-06-11 17:00 CEST Bonnier Business Media Sweden Kom och lyssna till konsumenternas röst om dagens barnförsäkringar Konsumentproblem och barnförsäkringar – samtal till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Svårigheter att förstå barnförsäkringsprodukterna och att välja försäkring. Vilken utveckling av barnförsäkringarnas innehåll är önskvärd? Seminarium: Barnförsäkringar och dess utveckling. Plats: Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Vi växer och söker Barnläkare

2014-06-02 10:21 CEST Mama Mia

En Uppsalakväll med barnen i fokus

2014-05-14 07:45 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap "Vi är oroade över en utveckling i stadens förskolor där barngrupperna blir allt större. Vi vet att detta har stora konsekvenser för de minsta barnen. Men vet våra politiker detta?" säger Åsa Hammarborg Söder - aktiv i nätverket Barnfokus. Därför bjuder vi in psykologen Anna Sandell som kommer föreläsa om vikten av anknytning och barngruppernas storlek för barns utveckling och lärande.

Lokalt utvecklingsarbete i Skärholmen när Socialnämnden miljonsatsar

2014-04-15 15:13 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag förväntas Socialnämnden fatta beslut om totalt 7, 1 mnkr på forsknings- och utvecklingsmedel inom sociala frågor. Syftet är att stadsdelsnämnderna, genom lokala utvecklingsarbeten, ska kunna erbjuda insatser inom det sociala området baserade på bästa tillgängliga kunskap.