Pressmeddelanden

NY BOK: "PSYKOLOGI PÅ JOBBET - EN HANDBOK FÖR CHEFER OCH HR" AV MATTIAS LUNDBERG #hr #hrsve

2014-01-13 12:57 CET Mattias Lundberg

Ännu ett område som visar samma negativa resultatmönster - ätstörningar.

2014-01-08 12:18 CET Psykologisk Orientering De uppstår som alla andra psykiska tillstånd av två orsaker (om det inte är en hjärnskada förstås, men det är en annan fråga som inte ska blandas ihop med detta). Det ena är känsligheten, "personligheten", som vi föds med, det genetiska. Den andra avgörande orsaken är formning och mönster (tankemönster), som skapas genom tiden i sammanhanget/ miljön (ex. familjen). Så enkelt är det....

Förändringar i Cygate och Business Services ledning

2013-12-02 08:59 CET Cygate AB Patrik Olsson har utsetts till vd för Cygate och tillträder omgående. Han efterträder Bengt Lundgren som lämnar Cygate.

Missbruket vann kampen om Pierres liv - Något måste göras för att vända den här trenden - SR

2013-11-21 14:36 CET Psykologisk Orientering Dagligen nya "bevis" - både erfarenhetsmässiga - och vetenskapliga för att de psykologiska behandlingsmetoderna för psykisk ohälsa inklusive missbruk inte ger önskat resultat. Flertalet går en mörk framtid till mötes med än mer lidande och för tidig död.

2013-10-28 08:51 CET Psykologisk Orientering Ingen skulle komma på tanken idag att försöka bota komplicerad cancer med samtal och morfin utan att använda röntgen för att exakt se hur ingreppen som tar bort grundproblemet tumören ska utföras med exakt precision. Men inom psykvården försöker man bota betydligt komplexare problem som kan ses som psykisk cancer med just samtalet och olika mediciner som endast kan stilla den psykiska smärtan...

2013-10-20 21:17 CEST Psykologisk Orientering Vår inpräglade föreställning (tankemönster) väljer undermedvetet att bara se det nuvarande paradigmet trots att det inte alls fungerar. Det är en surrealistisk känsla att beskriva något som är självklart men ändå inte kan förstås trots att det aldrig någonsin har lösts av människan på något annat sätt.

2013-09-09 09:18 CEST Växjö kommun Skol- och barnomsorgsnämndens arbetsutskott har den 3 september förslagit för nämnden att inte förlänga avtalet med Förskolan Skogsleken AB.

2013-08-20 10:44 CEST Psykologisk Orientering Så efter fyra års vistelse på behandlingshem hade jag egentligen inte lärt mig något konkret för att kunna bli fri från mina problem. Jag hade fått en hel del del kunskap om delar av helheten vilket inte alls kunde hjälpa mig när dessa fyra år av en trygghet som inte håller måttet på längre sikt var avslutad.

2013-08-02 15:18 CEST Molto Södertälje kommun vägrar hissa regnbågsflaggan och i sin tur vägrar man visa sitt stöd för de tusentals människor som runt om i världen kämpar för HBTQ-människors rättigheter. Detta i en stad som präglas av fördomar och förtryck mot de som inte hamnar inom normen.

2013-06-18 10:28 CEST Psykologisk Orientering Han har helt rätt! Predrag Petrovic, forskare vid Karolinska institutet: "Det blir som vi förväntar oss" http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=45554&a=164695&l=sv Problemet är att så många har konstaterat samma sak i satsade forskningsmiljarder på många olika sätt som denna Predrag Petrovic men ingen har någonsin visat hur detta ska kunna fixas förrän nu-