Pressmeddelanden

Vad hände, Bo Kaspers?

2014-07-18 16:46 CEST Feministiskt Perspektiv "Säg, minns du ännu den dagen, i OS i Mexico. Det var en prispallsceremoni för två hundra meter. Det susade högtidligt på läktarens hederssektion..." När Bo Kaspers Orkester turnerar med Nationalteaterns låt har inte texthistorien ändrats. Än. Elena Smon Wolay överrumplas av bandets beslut att använda N-ordet.

2014-06-18 12:15 CEST Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att ersättningen till skolhuvudmannen ska baseras på de 2 500 poäng som ingår i en treårig gymnasieutbildning. Detta även om eleven beviljats förlängd undervisning. De nya riktlinjerna börjar gälla från och med läsåret 2014/15.

Ziggy Creative Colony startar changebyrå

2014-05-21 08:27 CEST Ziggy Creative Colony Digitalbyrån Ziggy Creative Colony breddar erbjudandet och startar en byrå inom change management, Ziggy Change. ”Den snabba förändringen på marknaden, inte minst digitalt, kräver ökad förändringstakt hos våra kunder. Med Ziggy Change kan vi hjälpa våra kunder att driva och genomföra dessa förändringar”, säger Jeanna Rutherhill, vd på Ziggy Creative Colony.

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

2014-05-13 09:17 CEST Umeå universitet Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.

2014-04-22 15:04 CEST BEAST Studio Gröna knogar är podcasten för den urbana odlaren. Vi kommer under tio program prata om odling utifrån stadens förutsättningar, diskutera ekologi, leta fram bra tips och tricks för en lyckad odling och göra praktfulla magplask rakt ner i ämnen som aquaponics, växtlingo, guerillaodling och mycket mer!

NY BOK: "PSYKOLOGI PÅ JOBBET - EN HANDBOK FÖR CHEFER OCH HR" AV MATTIAS LUNDBERG #hr #hrsve

2014-01-13 12:57 CET Mattias Lundberg

2014-01-08 12:18 CET Psykologisk Orientering De uppstår som alla andra psykiska tillstånd av två orsaker (om det inte är en hjärnskada förstås, men det är en annan fråga som inte ska blandas ihop med detta). Det ena är känsligheten, "personligheten", som vi föds med, det genetiska. Den andra avgörande orsaken är formning och mönster (tankemönster), som skapas genom tiden i sammanhanget/ miljön (ex. familjen). Så enkelt är det....

Förändringar i Cygate och Business Services ledning

2013-12-02 08:59 CET Cygate AB Patrik Olsson har utsetts till vd för Cygate och tillträder omgående. Han efterträder Bengt Lundgren som lämnar Cygate.

2013-11-21 14:36 CET Psykologisk Orientering Dagligen nya "bevis" - både erfarenhetsmässiga - och vetenskapliga för att de psykologiska behandlingsmetoderna för psykisk ohälsa inklusive missbruk inte ger önskat resultat. Flertalet går en mörk framtid till mötes med än mer lidande och för tidig död.

2013-10-28 08:51 CET Psykologisk Orientering Ingen skulle komma på tanken idag att försöka bota komplicerad cancer med samtal och morfin utan att använda röntgen för att exakt se hur ingreppen som tar bort grundproblemet tumören ska utföras med exakt precision. Men inom psykvården försöker man bota betydligt komplexare problem som kan ses som psykisk cancer med just samtalet och olika mediciner som endast kan stilla den psykiska smärtan...