Blogginlägg

2012-06-18 09:51 CEST Hyresgästföreningen Det är ett Stockholmsproblem säger man ibland lite avfärdande när något större bekymmer på bostadsfronten ger sig till känna i huvudstaden. Men det kan också vara fråga om ett glesbygdsproblem, storstadsproblem där också Malmö och Göteborg räknas in, problem på vikande marknader eller så är det ett problem för Mälardalsregionen eller rätt och slätt ett Norrlandsproblem.

2012-06-15 09:54 CEST Hyresgästföreningen