Pressmeddelanden

2014-09-19 07:00 CEST NyföretagarCentrum Sverige

2014-09-18 10:30 CEST Tillväxtverket Fler företag drivs av kvinnor och ökningen märks i hela landet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen 34 procent. Under samma period har antalet företag som drivs av män ökat med 19 procent.

2014-09-18 07:00 CEST NyföretagarCentrum Sverige

Framtida yrkesval – nya normer

2014-09-15 09:21 CEST Swerea Vad behövs för att inspirera ungdomar att välja utbildningar och yrken som näringslivet behöver? I projektet Framtida yrkesval planeras samarbeten att utvecklas som ger företag, skolor och ungdomar nya möjligheter och nya perspektiv på framtidens ingenjörs- och industriarbete och syftar till att öka innovationsförmågan och konkurrenskraften i svensk industri.

2014-09-12 15:58 CEST Företagarna Stockholms stad Alla partier säger att jobbfrågan är valets viktigaste. Då borde det vara självklart att politiker som själva varit företagare är med och utformar arbetsmarknadspolitiken. De vet hur olika förslag påverkar arbetsmarknaden och jobben. Många har diskuterat hur politiken och samhället kan förbättras genom att olika grupper får större representation i riksdagen så att det bättre speglar väljarkåren.

2014-09-12 13:15 CEST Sveriges Åkeriföretag Skrivelsen som den samlade transportbranschen skickat till Näringsdepartementet har gett resultat. Transportstyrelsen fick igår uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för hur verksamheten ska ta hänsyn till näringslivets villkor. En stor framgång för företagarperspektivet.

2014-09-11 14:28 CEST Tillväxtverket Arbetet för förenkling för företagen samlas under ett tak. Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan hos Tillväxtverket.

Rut-användandet för barnvakt har aldrig varit större

2014-09-09 15:55 CEST Nannynu! Barnpassning Rut-användningen har under hela 2014 haft tydliga tillväxtsiffror på 22 % i jämförelse med 2013. Nu i augusti har ökningen minskat till 12 %, troligen på grund av folks osäkerhet för riksdagsvalet menar Rut-experten About Time. På Nannynu! har däremot intresset för barnvakt aldrig varit större än vad det varit under augusti 2014 då vårt kundinflöde ökat med 46 %.

2014-09-09 07:00 CEST NyföretagarCentrum Sverige

2014-09-04 23:57 CEST Centerpartiet Göteborg Centerpartiet i Göteborg har i sitt valprogram "Närodlad politik för Göteborg" presenterat en rad förslag för ökat företagande. Vi Centerkvinnor vill speciellt öka kvinnors förtagande och arrangerar en inspirationskväll för kvinnors företagande. Starka kvinnor inom förtagande och politik inspirerar genom att berätta sin historia. Söndagen 7 september kl 18, Aröds Industriväg 29, Hisings Backa.