Pressmeddelanden

Småföretagarnas semestrar blir allt kortare

Småföretagarnas semestrar blir allt kortare

2013-07-08 08:20 CEST
Var tredje småföretagare tar inte ut mer än en semestervecka i sommar och många får nöj...

Sänk arbetsgivaravgiften för nya akademiker

Sänk arbetsgivaravgiften för nya akademiker

2012-04-09 05:00 CEST
Företagarna föreslår att regeringen utreder möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna...

SEB:s Företagarpanel om trender 2011: Ökad e-handel, effektiviseringar och miljöfrågor högst på småföretagens agenda

2011-02-21 09:04 CET
Ökad e-handel, tuffare miljökrav och effektivare produktion - det är några av de viktig...

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag nyanställer och satsar, småföretagen avvaktar

2010-09-15 09:10 CEST
Den starka återhämtningen som präglat svensk ekonomi de första två kvartalen i år forts...

SEB:s Företagarpanel om CSR och samhällsengagemang: Småföretag och företagare engagerar sig i lokalsamhället

2010-08-30 08:48 CEST
Svenska företag är i hög utsträckning engagerade samhällsmedborgare, både genom sina fö...

SEB:s Företagarpanel om strävan efter tillväxt: Steget från litet till medelstort företag det svåra - kvinnliga företagare mindre intresserade av tillväxt

2010-06-14 08:19 CEST
SEB har låtit knappt 1300 företagare svara på frågor om hur de ser på sitt eget företag...

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen och tillväxtplanerna: Tydlig optimism hos småföretagen - men många ser hinder för tillväxt

2010-05-31 09:01 CEST
Tillväxttron återkommer nu starkt hos landets små och medelstora företag. För andra kva...

SEB:s Företagarpanel om utlandsaffärer: Småföretagen ser ökande utlandsaffärer - valutarisker största problemet

2010-04-19 09:09 CEST
Drygt var fjärde småföretagare gör affärer med utlandet, och bland företag med över 10 ...

SEB:s Företagarpanel om Internet som affärsredskap: Internet växer i betydelse för småföretagen - liberal hållning till sociala medier dominerar

2009-12-08 09:34 CET
SEB har låtit knappt 1400 företagare svara på frågor om Internet, både hur de använder ...

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Småföretagen ser ljusare på konjunkturen 2010 - men sviterna av lågkonjunkturen känns

2009-12-01 09:14 CET
Optimismen växer bland landets små och medelstora företag. Inför det kommande kvartalet...