Pressmeddelanden

Chefer förtränger alkohol- och drogproblematik

2014-11-14 07:00 CET Ljung & Sjöberg Ute på Sveriges arbetsplatser har hela 20 % av de anställda ett riskabelt intag av alkohol eller droger. Ofta kan både chefer och kollegor ha misstänkt att en person har problem sedan flera års tid, men rädslan att ha fel är stor och kunskapen kring hur man ska agera är alldeles för liten.

2014-09-23 21:35 CEST Pro+Fit Health AB

2014-09-02 11:51 CEST Coaching & Motivation Scandinavia AB Att leva med en person med alkohol- och drogproblematik innebär ofta en ständig oro, svårt att sova och koncentrationssvårigheter som gör det svårare att prestera på sitt arbete.

2014-07-21 06:00 CEST Euro Accident

2014-06-26 13:00 CEST 3, Tre Hälsa blir allt viktigare i det privata näringslivet. Ett företag som har prisbelönats för sitt fokus på medarbetares hälsa är mobiloperatören 3. I år har de anställda svettats tillsammans i en ny hälsokampanj kallad 3Puls. Målet har varit att träna ihop lika många poäng som det skulle gå åt ifall man gick flera varv runt jorden.

Livsstilsanalys istället för verkningslösa hälsoundersökningar

2014-06-12 11:38 CEST LEAD Under våren har Linkura lanserat ett enkelt program där man med enkla insatser har hjälpt företag och organisationer att få en nyttig genomlysning av hälsoläget hos medarbetarna. Insatserna har varit mycket uppskattade av både anställda och arbetsgivare.

2014-06-04 11:44 CEST ManpowerGroup Manpower Hälsopartner är ny leverantör av företagshälsovård och hälsorelaterade tjänster till Ludvika kommun med 2 600 medarbetare. I dagarna undertecknades ett avtal på totalt fyra år med målsättningen att sänka sjukfrånvaron för medarbetarna i Ludvika kommun.

2014-06-03 10:00 CEST Senzime AB Uppsala, 3 juni 2014.Senzime AB meddelar idag att en ny fas initierats i den kliniska utvärderingen av analysinstrument CliniSenz. Syftet är att under glukosbelastning påvisa nyttan av CliniSenz förmåga att följa blodsockernivån automatiskt och kontinuerligt hos patienter med förhöjt fasteblodsocker. Utvärderingen sker i samarbete med ProHelia företagshälsa och beräknas vara slutförd under hösten.

Falck Healthcare störst i Skandinavien efter nytt avtal med TryghedsGruppen

2014-05-27 22:30 CEST Falck Sverige Falck Healthcare går samman med TryghedsGruppens två hälsoföretag: Previa och Quick Care. Det nya avtalet gör Falck Healthcare störst i Skandinavien. TryghedsGruppen blir samtidigt aktieägare i Falck.

DanagårdLiTHO först i Östergötland med Linkura Livsstilsprogram

2014-05-14 12:56 CEST LEAD Efter att ha provat på traditionella friskvårdssatsningar har DanagårdLiTHO valt att använda Linkuras Livsstilsprogram för att nå de personer som andra hälsoinsatser missar.